Değerli Meslektaşlarımız;

Bilindiği üzere ivedi bir karar ile yedi kişilik yönetim kurulu kurularak, beş nisan iki bin on iki tarihinde, İçişleri Bakanlığı bünyesinde, dernekler masasına başvuru sonucu derneğimiz kurulmuştur. Derneğimizin kurulduğu günden itibaren çeşitli çalışmalar yapılmış ve ilk ay çalışma raporu sizlerin bilgisine sunulmuştur. Yine çalışma raporları üç aylık düzende hazırlanmaktadır.

Çeşitli çevrelerde haddini aşan spekülatif görüşler her kurumun başına geldiği gibi derneğimizin de başına gelmiş, bu çevreler adımızı, meslektaşlarımıza kötü duyurma, çabası içerisine girmişlerdir.

Derneğimiz çalışmaları içerisinde önemle üzerinde durulması gereken konulardan biride mesleki geleceğimiz olduğundan derneğimiz başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere bakanlıklara çeşitli başvurularda bulunmuştur.(Kurumlar arası iletişim 3 ayı bulmaktadır.)

Başvuru cevapları elimize ulaşanlar çalışma raporunda sunulmuştur. Başvuru cevapları elimize ulaşmayanlar ise beklenmekte olduğundan hakkında hiçbir konuda tarafımızdan yorum yapılmamıştır ve yayınlanmamıştır. Yayınlanmama sebebi ise spekülasyonlar ile yıpratılmasını engellemektir.

Bu çalışmalara istinaden, derneğimiz tarafından yapılan bir toplantıda, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan meslektaşlarımızın bazıları eğitim alarak sertifika sahibi olabilmiş, bazı meslektaşlarımız ise çeşitli sebeplerden dolayı eğitimlere katılamadığından bu meslektaşlarımızın belirlenerek ilgili müracaatlar yapılmak üzere isim ve eczane adresleri alınması karara bağlanmıştı.

Yaptığımız bu çalışma ile (İstanbul dahil) tüm illerdeki derneklerimize isim bilgileri ulaştırılması ve gerekli çalışmaların yapılmasına olanak sağlanması amaçlanmıştır.

Bugün oluşturulmaya çalışılan kaos ortamı için derneğimiz acil olarak 28 haziran 2012 tarihinde aşağıdaki gündem maddelerini değerlendirmek ve karar almak üzere toplanmıştır.

  1. Yapılan çalışmaların meslektaşlarımız üzerinde neden kaos ortamına dönüştürüldüğü hakkında hatalarımızın gözden geçirilmesi
  2. Yapılan çalışmada gelinen noktada neler yapılabileceğinin görüşülmesi
  3. Derneğimize kayıt için başvuran meslektaşlarımıza üyelik kaydı yapılması
  4. Bundan sonraki dönemlerde izlenecek kanuni yollar ve yöntemler, Derneğimize bir avukat tahsis edilmesi için başvuru
  5. Diğer kurum ve kuruluşlara yapılan çalışmanın bilgilerinin ne şekilde verileceği
  6. İller bazında meslektaşlarımıza hizmetlerin nasıl ulaştırılacağı

 

1)      Yapılan çalışmalar maalesef ki etik değerlerimizi korumamıza engel olmaya yönelik yazılı ve sözlü açıklamalar ile karalama kampanyasına dönüştürülmeye çalışılmıştır. Bu ve bunun gibi meslektaşlarımıza yönelik yapacağımız çalışmalarda hatamızın sosyal paylaşım siteleri üzerinden cevap verilmesi olduğu gözlemlenmiş ve bu hatanın bir daha tekrar etmemesi adına sadece internet sitemiz üzerinden yazılan yorum, soru ve önerilere cevap verilmesine, sosyal paylaşım sitelerinde sadece duyuru niteliğinde yayınlar yapılmasına karar verilmiştir.

2)      Yaptığımız çalışmanın sonucunda bize ulaşan meslektaşlarımızın mesleki sorunu haline gelen eğitim sertifikası problemi için eğitim dönemine kadar beklenmesine, eğitim döneminde yeni bir eğitim verilmemesi halinde görüşmelere başlanarak eğitimlerin ne seviyede verilebileceğini ve ülke çapında eğitsel çalışmaların nasıl yapılabileceğine uzman eğiticiler ile görüşülmeye şimdiden başlanmasına. Bu aşamalardan sonra eğitsel çalışmalar için her ilde bir temsilcilik oluşturulması konusunda çalışmaların hızlandırılmasına karar verilmiştir.

3)      Üyelik için başvuranların başvurularının kabul edilmesi için evraklarının ivedilikle istenmesine karar verilmiştir.

4)      Tüzüğümüzde belirlenen tanımlamaların tümü için; gerek sosyal paylaşım siteleri gerek ise internet sitelerinde, iğneleyici, karalayıcı, elinde somut delil olmadan, asılsız görüşler bildirenler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve bu işlemleri yürütmek üzere derneğimize avukat tahsis edilmesine, herhangi bir takip merkezi ile görüşülerek hakkımızda çıkan tüm yayınların takip edilmesine karar verilmiştir.

5)      Bundan sonraki aşamalarda diğer kurum ve kuruluşlara kayıtlı olan eğitim alamamış meslektaşlarımızın bilgilerinin Noter Tasdikli ve amaç, sonuç değerlendirilmesi yapılmış dilekçe ile verilmesine karar verilmiştir.

6)      Her ilde en az bir temsilci ile çalışmaların yürütülmesine karar verilmiştir.

 

Yukarıda adı geçen kararlar geçici yönetim kurulumuz tarafından imza altına alınmış, sırasıyla yapılmasına karar verilmiştir.

Hepimize hayırlı olmasını dileriz.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir