Nöbetçi Eczane

Birden fazla eczanesi olan yerlerde, bayram ve diğer resmi tatil günnde ve belirlenen çalışma saat dışında, yalnız Nöbetçi Eczaneler açık kalır. Nöbetçi olmayan eczacılar eczanelerini kapatırlar.

Nöbetçi Eczanelerin Çalışma Düzeni

Eczanelerin bulundukları yerlerin özellikleri de göz önüne alınarak, nöbet tutulacak günler ve çalışma saat ile kaç adet eczanenin nöbetçi kalacağı, Bölge Eczacı Odası veya temsilcisi tarafından belirlenir ve bir nöbet listesi hazırlanır. Bu listeler, il Sağlık Müdürlüğü veya görevli yetkilinin kabul ve onayı ile uygulamaya konulur.

Nöbetçi Eczane’lerin halk tarafından kolayca bilinmesi için, hazırlanan nöbet liste, eczacı odası yetkililerince polis merkezlerine, garnizon komutanlıklarına, PTT danışma servisine, yataklı tedavi kurumlarına, mahalli gazetelere ve ilgili olabilecek diğer kurumlara verilir.

Gece nöbet tutacak eczanelerin gece boyunca mutlaka kapılarının açık olması zorunlu değildir. Ancak, eczane sahip ve mes’ul müdürünün başvuru halinde gereken hizmeti yerine getirmesi şarttır.

Aşağıdan il seçimi yaparak o ile ait nöbetçi eczaneleri görebilirsiniz.