eczane-teknisyeni

Yeniden Başvuru için Tıklayınız

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasında yapılan protokolle eczane çalışanlarına yönelik uzaktan eğitim programı başladı.

OMÜ, TEB ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokolle Türkiye çapında çalışan tüm eczane kalfalarına yönelik bir eğitim programı düzenlendi. Programa yaklaşık 9 bin eczacı kalfası müracaatta bulundu. OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Müdürü Yrd. Doç. Dr. Sönmez Pamuk ile birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan’ı makamında ziyaret eden Türk Eczacıları Birliği 2. Başkanı Eczacı Arman Üney, eğitimle ilgili bilgiler verdi. Üney, “İnsan sağlığının birinci planda tutulduğu eczacılık mesleğinde çalışan, kalfalığı meslek olarak seçmiş eczane çalışanlarına yönelik eğitimin standartlaştırılması oldukça önemlidir. Eczacılık hizmetlerinde eczacıya gereken destek hizmetini vermede eczane teknisyeninin niteliği çok önemlidir. Öncelikli olarak sağlık alanında çalışan her personel temel sağlık eğitimi almak zorundadır. Eczane teknisyenlerinin ise ek olarak belirli bir eğitim düzeyine sahip, kendini geliştirebilen, insan ilişkileri yönünden gelişmiş, dikkat, hijyen konusunda yetişmiş, teknolojik gelişmeler konusunda bilgi sahibi, hukuk ve etik kurallarına uyan nitelikli kişiler olmaları gerekliliktir” dedi.

Üney, “6643 sayılı Yasa ile kurulmuş bir meslek örgütü olan Türk Eczacıları Birliği’nin vizyonunun en önemli parçası, eczacılık uygulamalarını hastalar ve toplum yararına daima daha yüksek standartlara ulaştırmaktır. Bu bağlamda Birliğimiz, eczanelerde çalışan personelin kalfalıktan eczane teknisyenliğine dönüştürülmesini her şeyden önce bir halk sağlığı yaklaşımı çerçevesinde algılamıştır, eczane çalışanlarına ilişkin birçok çalışma, proje ve eğitim gerçekleştirmiştir. Eczane teknisyeni yetiştiren mevcut meslek yüksekokullarından mezun olan eczane çalışanları sektör içinde yeterli sayıya ulaşıncaya kadarki geçiş döneminde hem eczaneler için yeterli sayıda destek elemanın yetiştirilmesi hem de bu süreçte halihazırda eczanelerde çalışmakta olan ancak teknik yetersizlikler nedeniyle daha önceki eğitimlere katılamayan eczane çalışanlarının haklarının korunması adına Birliğimiz, Sağlık Bakanlığı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi yetkilileri ile 20 Eylül 2013 tarihinde ‘Eczanelerde Çalışan Destek Personelinin Eğitimi’ne yönelik yeni bir protokol imzalanmıştır. 12 Temmuz 2012 tarihli 28351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6354 sayılı ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un ilgili maddesi ve Sağlık Bakanlığı’nın duyurularına istinaden 12 Temmuz 2011-12 Temmuz 2012 tarihleri arasında kesintisiz olarak eczanede sigortalı olarak çalıştığını belgeleyen eczane çalışanları İl Sağlık Müdürlüklerine kayıtlarını yaptırmıştır.

İl Sağlık Müdürlükleri tarafından başvuruları kabul edilen adaylar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi’nin internet sayfası üzerinden başvuruda bulunarak kayıt işlemlerini tamamladılar. Protokole göre eğitim programı teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir. Teorik eğitim programı 265 saat olarak düzenlenmiştir. Teorik eğitimin başlamasıyla birlikte eczanede yapılacak olan uygulamalı eğitim de başlayacaktır. Teorik eğitim, üniversite tarafından uzaktan eğitim şeklinde, pratik eğitim ise adayın çalıştığı eczanede gerçekleştirilecektir. Eğitim tamamlandıktan sonra müştereken belirlenen merkezlerde sınav yapılacak olup 100 üzerinden 60 puan alan eczane çalışanları sertifika almaya hak kazanacaktır. Yasal mazeretleri nedeniyle sınava katılamayan ya da sınavda başarılı olamayanlara bir sınav hakkı daha verilecektir. Teorik eğitim programının hazırlanması amacıyla Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi’nce Hacettepe, Ankara ve Gazi Üniversitesi Eczacılık fakültelerinin de desteği ile bir komisyon oluşturulmuştur. Komisyon tarafından eğitimde anlatılacak konu başlıkları ve ders saatleri belirlenmiş olup, eğitim sunumları hazırlanarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi’ne gönderilmiştir. Eğitime katılacak eczane çalışanları Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi’nin kendilerine sağlayacağı portal üzerinden kullanıcı adı ve şifre ile giriş sağlayacak olup, eğitim videolarına ve power point sunumlarına bu alandan ulaşabileceklerdir. Eğitimler 11 Kasım 2013 tarihinde başlamış olup ve 15 Şubat 2014 tarihinde ilk grubun eğitimleri sona erecektir.

Mazeretlerinden dolayı eğitimlere başvuramamış olan eczane çalışanlarımızın durumu da Sağlık Bakanlığımızla birlikte yapacağımız görüşmelerle değerlendirilecektir. Ben bu eğitimlere katılan tüm eczane çalışanlarımıza derslerinde ve sınavlarında şimdiden başarılar diliyorum. Yaptığımız çalışmaların halk sağlığına önemli katkılar sağlayacağına olan inancımla bu protokol kapsamında yürüttüğümüz uyumlu çalışmalar için Sağlık Bakanlığımıza ve üniversitemize birliğimiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DE BU EĞİTİMİ ALMAMIŞ ECZACI KALMAMIŞ OLACAK”

Rektör Akan da, TEB ile işbirliği yapmaktan ve üniversite olarak nitelikli eczane çalışanlarının yetişmesine katkıda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Akan, “Eczaneler sağlık sisteminin ayrılmaz bir parçası. Çünkü tedavinin önemli bir kısmını karşılıyorlar. Sağlıkta özellikle tıp alanında eskiden hasta bakıcılar, sağlık teknisyenleri ve teknikerleri hizmet verirken, şu anda tün yardımcı sağlık personeli artık eğitim almış, belli okullardan mezun olmuş durumda. Dolayısıyla eczacı kalfalarının sağlıkla ilgili bir eğitim alması, yaptığı işin bilimsel yönünü de öğrenmesi Türkiye’deki sağlık hizmetinin kalitesinin artmasına çok büyük katkı sağlayacak. Bunun bir parçası olmaktan biz gerçekten gurur duyuyoruz. Türkiye’nin belli bir eksiğini gidermede görev üstlenmiş olduk. Türk Eczacıları Birliği ile yaptığımız iş birliği sonucunda Türkiye’de bu eğitimi almamış eczacı kalmamış olacak. Eczane hizmetleri de daha nitelikli hale gelmiş olacak” şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda Üney, Rektör Akan’a koruyucu sağlık rehberi kitabı hediye etti.

Kaynak: Sağlık Ordusu

Yeniden Başvuru için Tıklayınız

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir