SGK, verdiği hizmetlerin yansımalarını ölçmek amacıyla hizmet alanlar (aktif ve pasif sigortalılar ile hak sahipleri) ve diğer paydaşlara (işveren, mali müşavir, hastane, eczane) yönelik memnuniyet anketi çalışması yaptı.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yaptırdığı ankete göre, hizmet alanların yüzde 62,1’i, paydaşların ise yüzde 65’i kurumdan memnun.

     Bağımsız bir firmaya hazırlatılan anket kapsamında 5 bin 111 kişi ile görüşüldü.

     Anket sonuçlarına göre, SGK’dan genel memnuniyet oranı hizmet alanlarda yüzde 62,1, paydaşlarda ise yüzde 65 oldu. Memnuniyet sorusuna ”kararsızım” diyenlerin oranları eşit olarak dağıtıldığında hizmet alanların memnuniyet oranı yüzde 71,8, paydaşların memnuniyet oranı ise yüzde 73,9’a yükseliyor.

     Anket değerlendirmesinde, Türkiye İstatistik Kurumu’nun ”Yaşam Memnuniyeti Araştırması”na göre SGK’dan memnuniyet oranının 2009 yılında yüzde 58,9, 2010 yılında yüzde 54,9 ve 2011 yılında ise 61,6 olduğuna işaret edilerek, araştırmanın 2011 yılı verileri ile SGK’nın anketinin birbirini desteklediği belirtildi.

     Değerlendirmede ayrıca 2008 yılında 3 bin 443 katılımcı ile yapılan memnuniyet araştırmasında hizmet alanların memnuniyet oranının yüzde 46,63 olarak tespit edildiğine vurgu yapılarak, 1 yıl içinde genel memnuniyet oranında yaklaşık yüzde 17’lik bir artış olduğu kaydedildi.
    
     -Vatandaş, hastaneler ve eczanelerden memnun-
    
     Ankete göre, SGK ile anlaşması bulunan kurum ve kuruluşlardan memnuniyet oranı hizmet alanlarda yüzde 55,9, diğer paydaşlarda ise yüzde 61,5. Hizmet alanlarda memnuniyet özellikle devlet hastanelerinin, özel hastanelerin ve eczanelerin verdiği hizmetlerden; diğer paydaşlar için memnuniyet ise özel hastanelerin, eczanelerin ve optikçilerin verdikleri hizmetlerden kaynaklanıyor.

     SGK’nın internet sitesi ve hizmetlerine ilişkin memnuniyet oranı hizmet alanlarda yüzde 50 iken, bu oran diğer paydaşlarda yüzde 63,3 olarak tespit edildi.

     Hizmet alan diğer paydaşlar araştırması kapsamında e-Devlet kapsamında SGK’nın verdiği e-Bildirge, e-Borcu Yoktur, MEDULA ve e-Eczane gibi hizmetlerden memnuniyet oranının yüzde 62,5 olduğu da belirlendi.

     İş ve işlemlerin taahhüt edilen sürelerde sonuçlandırılmasına ilişkin memnuniyet oranının, hizmet alanlarda yüzde 40,4, diğer paydaşlarda ise yüzde 62,1 olduğu tespit edildi.

Kaynak:[…]

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir