İlaç üreticileri, sektörün fiyat ayarlamaları nedeniyle sürdürülebilirliğinin tehdit altında olduğunu belirterek, hem bütçe ayarlamalarında hem de sektöre yönelik yeni bir plan oluşturulmasını istediler. SGK’ya verilen öneriyle, global bütçenin yıl içinde revize edilmesine olanak sağlanması talep edildi. Sektörün sürdürülebilirliği için ise kamu ilaç bütçesinin gerçekçi biçimde belirlenmesi, yeni moleküllerin (yeni ilaçların) piyasaya sunulmasın hızlandırılması, ar-ge ve yerli üretime teşvik verilmesi, rasyonel ilaç kullanımı ve mevzuatın değiştirilmesinden oluşan 5 ana alanda çalışma grubu kurulması istendi.

Sektör tarafından SGK’ya iletilen metinlerde, ilaç fiyatlarındaki düşüşten dolayı sürdürülebilirlik konusunda zorluklar yaşandığı belirtildi.Global bütçe uygulamasının bu çerçevede revize edilmesi istenen ve yıl içinde güncellemeyi de olanaklı kılan bir yapının kurulması önerildi. Buna göre, ilaç harcamalarının yıllık olarak GSYİH’in yüzde 1.5’i ile Orta Vadeli Program hedefleri olan 1.3 aralığında gerçekleşmesinin sağlanması istendi. Yıl içinde, bütçenin aşılması ihtimali doğduğunda fiyat ya da diğer kısıtlayıcı uygulamalara gidilmemesi, bunun yerine bütçenin revizyonunun yapılması esnekliği talep edildi.

Sürdürülebilirlik açısından 2015’e kadar yapısal uyumun gerçekleşmesi de sektör tarafından talep edildi. Buna göre, tarafların prensipler üzerinde anlaşarak, bu prensiplere odaklanan çalışma gruplarının oluşturulması, grupları çalıştaylar yoluyla öneri geliştirmesi ve önerilerin eylem planına dönüştürülmesi önerisi geliştirildi. Bu kapsamda, üzerinde uzlaşma istenen prensipler ise gerçekçi ilaç bütçesi, yeni moleküllere erişimin kolaylaştırılması (ilaç ruhsatları ve yeni ilaçların Türkiye’ye giriş süreçlerinin hızlandırılması), ar-ge ve yerli üretimin bir program dahilinde teşvik edilmesi, rasyonel ilaç kullanımı, mevzuatın bu prensiplere destek verecek şekilde revizyonu olarak belirlendi. Önerilerde, vatandaşların ilaca erişiminin kaliteli hizmet ve eşit şekilde erişme imkanı ile birlikte değerlendirilmesi ile Türkiye ilaç endüstrisinin gelişmesinin de odak noktaları arasına alınması talep edildi.

Sürdürülebilirlik için kısa vadede global bütçenin yeniden belirlenmesine yönelik öneriler de yer aldı.

Buna göre, 2013 ve sonrası için global bütçe belirlenirken, her yıl için bir önceki yılın GSYİH’in nominal büyümesinin eklenmesi önerildi. Yıl içinde OVP’de öngörülen rakamların, gerçekleşen rakamlarla revizyonu, talep düşürmeye ya da rasyonel ilaç kullanımına yönelik uygulamalara ağırlık verilmesi ve sektördeki KDV oranının yeniden gözden geçirilmesi talep edildi.

Mehmet KAYA / dunya

Kaynak: Ekonomik Ayrıntı

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir