bitkisel-ilacSağlık Bakanlığı, mucize ilaç adı altında hileli bitkisel ilaç ve gıda takviyesi satanlara karşı mücadele başlattı.

Yasin Kılıç’ın haberi:

Bakanlığın, Meclis’e getirdiği torba kanun tasarısına göre, bitkisel ürünlerle umut tacirliği yapanlara 300 bin lira para cezası ve hapis cezası verilmesi öngörülüyor. TBMM Sağlık Komisyonunda kabul edilen ve önümüzdeki günlerde yasalaşması beklenen kanuni düzenleme ile birlikte hileli bitkisel ürün ve gıda takviyesi üreten, satan ve pazarlayanlara 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Sağlık Bakanı Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, hileli ve sahte bitkisel ürünlere karşı katı önlemler alacaklarını, önümüzdeki günlerde yapılacak kanuni düzenleme ile yüksek para cezası ve hapis cezası getirileceğini açıkladı. Bakan Müezzinoğlu’nun belirttiği hileli bitkisel ürün ve gıda takviyeleri hakkında gerçekleştirilecek yasanın ayrıntılarına Cihan Haber Ajansı ulaştı. Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sağlık Komisyonu’nda kabul edilen Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’ önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulacak. Komisyonda kabul edilen kanuni düzenlemeye göre, denetime tâbi olan gerçek ve tüzel kişiler, denetim için gerekli olan bilgi, belge, defter ve kayıtları vermek, ayniyatı göstermek ve incelenmesine yardımcı olmak zorunluluğu getirildi. Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu ihtiyaç hâlinde denetim hizmetlerini yürütmek üzere merkeze bağlı gruplar oluşturabilecek.

Sağlık Bakanlığı’nca bitkisel ürün ve gıda takviyelerini kanuna aykırı şekilde tanıtım ve satışını yapanlar ile bunları onaylı endikasyonu dışında pazarlayan ve bu şekilde reçete oluşumunu teşvik edenlere, ürünün son bir yıllık satış tutarı toplamının beş katına kadar idarî para cezası verilecek. Ancak bu ceza100 bin bin Türk Lirası’ndan aşağı olmayacak. Tanıtım veya satışların internet üzerinden yapılması hâlinde, Bakanlık tarafından derhal erişimin engellenmesine karar verilecek. Bu karar uygulanmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirilecek.

Yetkili merciden izin almaksızın veya verilen izne aykırı olarak sağlık beyanı ile ürün tanıtım ve satışını yapanlar hakkında 20 bin Türk Lirası’ndan 300 bin Türk Lirası’na kadar idarî para cezası verilecek. Fiillerin tekrarı hâlinde verilecek idarî para cezası, daha önce verilen cezanın iki katı olarak uygulanacak. Ruhsatsız olarak bitkisel ürün ve gıda takviyesi imal edenler veya bu şekilde imal edilen ürünleri bilerek satan, satışa arz eden veya sattıranlar, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Bu kişiler kendilerine atfedilen tedavi vasıflarını haiz olmadığı veya bu vasıfları azaltacak veya kaybedecek şekilde veya saf olmayan maddelerden imal edildiği anlaşıldığı takdirde ceza üçte bir oranında artırılacak. Hastalıkları teşhis ve tedavi ettiği beyanı ile herhangi bir ürünün satışını, pazarlamasını veya reklamını yapanlar bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE 3 DENETİM GRUBU OLUŞTURULACAK

Cihan Haber Ajansı’nı düzenleme ile ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri Başkanı Talip Uzun, insan sağlığını doğrudan ilgilendiren kozmetik ve bitkisel ürünlerinin ilaç ve tıbbi cihaz denetiminin çok önemli olduğunu söyledi.

Denetimlerin uzmanlaşmış bir kadro tarafından gerçekleştirilmesinin gerektiğini belirten Uzun, “Geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Denetmenliği Yönetmeliği ile yeni bir mesleği tanımladık. Kadromuza yeni 100 ürün denetmeni kattık. Eğitimleri 3 aydır sürüyor. Bu denetmenlerimiz sahaya inerek önümüzdeki günlerde meclise gelecek torba yasa ile birlikte sağlık beyanı içinde satılan tüm ürünler denetlenecek. Bu kapsamda ağır yaptırım ve cezalar gelecek. İşini iyi yapan sektörler ise desteklenecek. Halkın sağlığı ile oynanamayacak.” Diye konuştu.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de 3 grup şeklinde olacak denetmenlerin görev alanlarının çevre illeri de kapsayacağını dile getiren Uzun, “Ürün denetmen yardımcısı unvanıyla işe başlayan görevliler daha sonra denetmen sıfatını alacak. Başlangıçta ürün denetmen yardımcısı olarak 100 kişi aldı. Bu kişileri 3 yıl yetiştireceğiz. Ürün denetmeni olduktan sonra bir 100 kişi ve ardından 50 kişi daha alacağız.” Şeklinde konuştu.

Kaynak:RisaleHaber

1 cevap

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir