Çolak yaptığı yazılı açıklamada, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 17 Mayıs’ta TBMM’de kabul edilerek yasalaştığını ve 31 Mayıs’ta da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Söz konusu yasayı olumlu bulduklarını ifade eden Çolak, yeni düzenlemeyle eczanelerin, büyük şehirlerde ve deniz kenarlarında kümelenmeyeceğini, yurdun en ücra köşelerinde bile eczane açılmasının sağlanacağını vurguladı. Çolak, böylelikle, kırsal kesimde yaşayanların eczacı danışmanlığına ve ilaca daha kolay ulaşma imkanına kavuşacağını söyledi.

İlçe bazında 3 bin 500 kişiye bir eczane düşecek şekilde belirlenen modelin, eczane açılmasına da sınırlamalar getireceğine işaret eden Çolak, eczacı olmadığı halde diploma kiralayarak eczane açmak isteyenlere karşı tedbirler alındığını, buna göre muvazaa yaptığı anlaşılan eczacıların bir daha şehir merkezlerinde eczane açmalarının mümkün olmayacağını kaydetti.

RUHSATLI TIBBİ BİTKİSEL ÜRÜNLER DE ECZANELERDE SATILACAK
Yasayla ”zincir eczane modeli” girişimleri ve buna yönelik tehditlerin de ortadan kaldırıldığını ifade eden Çolak, ister reçeteli ister reçetesiz olsun, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış tüm ilaçların sadece eczanelerde satılacağını vurguladı.

Çolak, Sağlık Bakanlığı’nca ruhsatlandırılan geleneksel tıbbi bitkisel ürünlerin de eczanelerde satılacağını belirtti. Eczacıların, eczane eczacılığı dışında istihdam alanlarına yönlendirilmesine ihtiyaç olduğunu kaydeden Çolak, şöyle devam etti:

”İlaç dağıtım kanalları, ilaç şirketleri, özel ve kamu hastanelerinde eczacı istihdamı konusunda eksiklikler bulunmaktadır. Beklentimiz, bu alandaki yasal düzenleme ihtiyacının da yetkili mercilerce en yakın zamanda giderilmesidir. Yasamızda yapılan düzenleme kapsamında, eczanelerde, belli kriterlere göre, ikinci eczacı çalıştırılması zorunluluğu getirilmiş, ayrıca yardımcı eczacılıkla ilgili bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler, vatandaşlarımızın eczacı danışmanlığında ilaç temin etmesi için daha çok eczacı istihdam edilmesine yönelik düzenlemelerdir. Yeni yasa, vatandaşımızın en kolay ulaşacağı sağlık kuruluşunun eczaneler, en çabuk erişebileceği sağlık danışmanının da eczacılar olduğunu bir kez daha vurgulamıştır.”

“ECZACININ HASTAYI TAKİBİNİ ÖNEMSİYORUZ”
Çolak, yasayla eczacının, ilacın üretiminden tüketimine kadar yetkilendirilmiş bir sağlık personeli olarak belirlenmesini ve aynı zamanda hastanın ilacı kullanmasından sonra ortaya çıkan olumsuz durumlarının takibi konusunda da yine eczacının görevlendirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ve önemsediklerini ifade etti.

Yasadaki düzenlemelerin, eczacıların mevcut sorunlarına hemen fayda sağlamayacağının da bilincinde olduklarını kaydeden Çolak, ancak yakın gelecekte yapılacak düzenlemelerle eczacıların yapısal sorunlarını çözme bakımından önemli faydalar sağlanacağını belirtti. Çolak, ayrıca eczanelerin ekonomik sorunlarının çözümüne yönelik adımlar atılmasını da beklediklerini ifade etti.

Kaynak: [..]

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir