eczaneTürkiye genelindeki serbest eczanelerin açılış ve çalışma usullerini yeniden düzenleyen ve 3 bin 500 kişiye bir eczane açılabilmesini öngören kanunun yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte eczacının tanımı, görev ve yetkileri net bir şekilde yapıldı. Eczanelere tabela standardı getirildi. Ayrıca yeni alışveriş merkezlerinde açılacak eczanelerin dış cephe ve kapılarının belediyelere ait cadde ve sokak üzerinde bulunması zorunluluğu getirildi. AVM’lerdeki eczanelerin, nöbetten muaf tutularak bulundukları illerin ecza odaları tarafından belirlenen açılış kapanış saatlerine uyması yasallaştı.

31 Mayıs 2012 tarihinde kabul edilen 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un yönetmeliği dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Eczacıların merakla beklediği kanun birçok değişikliği beraberinde getiriyor. Eczacılık tanımının yeniden yapıldığı yönetmeliğe göre, eczacılar ilaçla ilgili analizleri yapmanın yanı sıra, ilaçla ilgili standardizasyon ve kalite güvenliğini sağlamaktan da sorumlu kılındı. Yine eczacılara, reçeteye tâbi olmayan ilaçların ve sağlığa ilişkin tüm ürünlerin hastanın gereksinimlerine uygun, güvenli ve akılcı bir şekilde tedarikini sağlamaları ve bu konuda danışmanlık hizmeti vermeleri sorumluluğu getirildi. Ayrıca eczacılara kozmetik imalathanesi, ilaç Ar-Ge merkezi, ecza deposu gibi müesseseleri açabilme veya bu tür resmî ya da özel müesseselerde mesul müdürlük yapabilme hakkı tanındı.

Yönetmelikte yeni eczane açılmasına ilişkin kriterler net bir şekilde belirtildi. Buna göre, serbest eczane sayıları, ilçe sınırları içindeki nüfusa göre en az üç bin beş yüz kişiye bir eczane olacak şekilde düzenlendi. Hiç eczanesi olmayan yerleşim birimlerinde eczane açılması ile doğal afet ve benzeri sebeplerle nüfus azalması hâlinde o yerleşim yerinde bulunan eczanelerin naklinde nüfus kriteri uygulanmayacak. Serbest eczane açmak isteyen eczacıların, en az bir yıl müddetle hizmet sözleşmesine bağlı olarak mesul müdür eczacı ile birlikte eczanelerde yardımcı eczacı olarak çalışma zorunluluğu kondu. Bir diğer yenilik ise eczacıların reçete kabulleri ile ilgili oldu. Buna göre eczacılar internet, faks, telefon, kurye, komisyoncu ve benzeri yollarla eczanelere gelen reçeteleri kabul edemeyecek.

Kaynak: ZAMAN

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir