yakin-dogu-universitesiDerneğimiz tarafından gerekli destek sağlandı. Yakın Doğu Üniversitesi sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde, sağlık alanında uzman teknikerler yetiştirmek amacı ile Eczane Hizmetleri bölümü açıldı.

Eczane Teknisyenleri ve Teknikerleri, Sosyal ve Kültürel Gelişim Derneği yönetim kurulu üyelerinden Sinan ÖZTÜRK tarafından yapılan açıklamada Eczane Hizmetleri alanında bütün üniversiteler ile görüşmeler halindeyiz tüm gelişmeler için derneğimiz bünyesinde bir çok arkadaşımız çalışmaları yürütüyor.

Eğitim dili Türkçe. Tümü, YÖK ve YÖDAK tarafından onaylı olan bölümlerin eğitim müddeti ise 2 yıl. Yeni açılan bölümlerle beraber Sağlık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan ön lisans programlarının sayısı 13’e yükseldi.

Eczane Teknisyenleri ve Teknikerleri, Sosyal ve Kültürel Gelişim Derneği yönetim kurulu üyelerinden Sinan ÖZTÜRK tarafından yapılan açıklamada Eczane Hizmetleri alanında bütün üniversiteler ile görüşmeler halindeyiz tüm gelişmeler için derneğimiz bünyesinde bir çok arkadaşımız çalışmaları yürütüyor.

Sağlık meydanındaki güncel gelişmelerin daimi takip edilerek, yaşam boyu yararlanılacak bilgi ve tecrübelerin kazandırıldığı YDÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda, doktorların sağ kolu olan kalifiye sağlık teknikerleri yetiştiriliyor. Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu’nda sağlık teknikerleri nitelik öğretim kadrosu, tıp, diş hekimliği, eczacılık fakültesi, sağlık bilimleri fakültelerinden alınan desteklerle şekillenen orijinal ve modern eğitim programları ve donanımlı altyapı olanaklarıyla eğitiliyor. Teorik bilgilerin, modern teknoloji ile donatılmış Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan uygulamalarla desteklendiği eğitimlerde bilgili, tecrübeli, teknolojiye hakim, insan odaklı ve mesleğini severek uygulayan mezunlar yetiştiriliyor. Yeni açılan beş bölümde de, insan sağlığına hizmet edecek sağlık teknikerlerinin, en güncel bilgi birikimiyle yetiştirilmesi hedefleniyor.

YDÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nail Bulakbaşı yaptığı açıklamada bölümlerinde yetişecek genç teknikerle, hem sağlık sisteminin gereksinim duyduğu kalifiye yardımcı sağlık elemanı ihtiyacının büyük oranda giderilmesinin, hem de gençlere farkli alanlarda eğitim görerek yeni iş imkanları sağlanmasının amaçlandığını ifade etti. Gerek KKTC’de, gerekse Türkiye sağlık sistemlerinde kalifiye yardımcı sağlık personeline büyük ihtiyaç duyulduğunu belirten Prof. Dr. Bulakbaşı 2 senelik sağlık ön lisans programlarından mezun olanların iş bulma oranlarının çok yüksek olduğunu vurguladı.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir