Sağlık Çalışanlarında İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına YaklaşımDeğerli meslektaşlarımız;

Derneğimizinde içinde bulunduğu İstanbul Sağlık Çalışanları Sağlığı Meclisi tarafından gerçekleştirilecek Sağlık Çalışanlarında İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına Yaklaşım Çalıştayı 3 Mayıs’ta Yapılacak.

Çalıştay programı sunucuları arasında yönetim kurulu başkanımız Habeş ANIK ve Dr. Ümit ŞEN tarafından İş Kazası ve Meslek Hastalıklarında tutum ve davranışlar forumu sunacaktır.

KATILIM ÜCRETSİZDİR.

Ayrıntılar:

Ülkemizde iş kazası ve meslek hastalıklarına bağlı olarak çalışanlar yaşamlarını kaybetmenin yanı sıra önemli sağlık sorunları ile karşı karşıya kalmakta, hak kayıplarına uğramaktadır.

Yıllardır sorunun çözümü yönünde ne yazıkki çok fazla ilerleme olmamakta, Soma’da olduğu gibi katliamlar yaşanmaktadır.

Sağlık çalışanlarının çalışma koşullarındaki mevcut sorunlarının yeterince farkında olmaması, yaşanan bir çok iş kazası ve meslek hastalığının yasalarca yok sayılması sorunun önemli başlıkları arasındadır.

Sağlık Çalışanları açısından iş kazası ve meslek hastalıklarının değerlendirilmesi, bildirim ve tanı koymada bilimsel yaklaşımlarla (Tıbbi, Hukuksal) Sağlık çalışanı haklarının saptanması ve sorunların çözümü yönünde bir mücadele hattının belirlenmesi gerekmektedir.

Düzenleyici Kurumlar

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu

İstanbul Sağlık Çalışanları Sağlığı Meclisi

Ayrıca program şu şekilde olacaktır.

Saat: 09:00 – 09:30 arası kayıt işlemleri.

Saat: 09:30 – 10:15 arası Konferans

Dünya’da ve Türkiye’de İşyerlerindeki Ölüm, Yaralanma ve Hastalıklara Karşı Mücadelenin Tarihi

Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Gürkan SERT / İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Gürkan Emre GÜRCANLI / İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Saat: 10:15 – 10:30 Ara

Saat: 10:30 – 12:30 İş Kazası ve Meslek Hastalıklarında Hukusal Süreçler

Kolaylaştırıcılar: Dr. Selma Okkaoğlu MUTLU / Ses Aksaray Şubesi YK Üyesi

Av. Berat BAYRAKTAR / Ses İstanbul şubeleri avukatı

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatında İş Kazası ve Meslek Hastalığı

Av. Funda Işık ÖZCAN / İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi Genel Sekreteri

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Denetim Süreçleri

Şeref ÖZCAN / Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi

İş Kazası ve Meslek Hastalıklarında Yargı Süreçleri – I

Av. Murat ÖZVERİ / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Çalışma ve Toplum Dergisi

İş Kazası ve Meslek Hastalıklarında Yargı Süreçleri – II

Leyla Tarhan KÖKSAL / Ankara 8. İş Mahkemesi Yargıcı, YARSAV Genel Sekreteri

Saat: 12:30 – 13:15 Ara

Saat: 13:15 – 14:30 Panel

Sağlık Sisteminde İş Kazası ve Meslek Hastalıkları

Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Seyhan HIDIROĞLU / Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Meslek Hastalıklarında Süreç

Dr. Özkan Kaan KARADAĞ / İş Sağlığı – Halk Sağlığı Bilim Uzmanı

İş Kazası ve Meslek Hastalıklarında Yeni Paradigma Değişikliği

Prof. Dr. İbrahim AKKURT / İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanı

Saat: 14:30 – 14:45 Ara

Saat: 14:45 – 16:00 Forum

İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına Karşı Mücadelede Tutum ve Davranışlar

Kolaylaştırıcılar: Dr. Ümit ŞEN / İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Habeş ANIK / Eczane Teknisyenleri ve Teknikerleri, Sosyal ve Kültürel Gelişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Saat: 16:00 – 16:30 Sonuç Bildirgesi

Sağlık Çalışanları Sağlığı Çalışma Grubu ve İstanbul Sağlık Çalışanları Sağlığı Meclisi tarafından düzenlenecek olan çalıştay 3 Mayıs 2015 Pazar günü, İstanbul Tabip Odasında gerçekleştirilecek.

ADRES: İstanbul Tabip Odası | Türkocağı cad. No:9 Cağaloğlu – İstanbul

scs 5 program sml scs 5 program sml

1 cevap

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Bu konuda etkin olarak çalışma yürüten bilinen en etkin birlik olan İstanbul Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Meclisi’ne katıldık. Yapılacak çalıştay’da Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Habeş ANIK tarafından Meslek hastalıkları konusunda forum düzenlenecektir. TIKLAYINIZ […]

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir