Değerli Meslektaşlarımız;

Derneğimizin içinde yer aldığı Sağlık Çalışanları Sağlığı Çalışma Grubu tarafından organize edilen Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Değerlendirme Toplantısı Ankara’da Gerçekleşti.

Derneğimiz Ankara İl Başkanı Üzeyir YİĞİT ve Başkan Yardımcısı Zafer TOPÇU ilgili toplantıda yer almıştır. Mesleki sorunlarımızın da dile getirildiği ve görüşüldüğü toplantı aşağıda ki kararlar ile son bulmuştur.

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubunun 12 Şubat 2017 tarihinde Ankara’da “SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET” konulu toplantısında şiddet birçok yönden değerlendirilmiş ve aşağıdaki görüş ve öneriler dile getirilerek kararlar alınmıştır.

Sağlık çalışanları için şiddet giderek artan en önemli mesleki riskler arasında yer almaktadır.

Uygulanan sağlık sisteminin (Sağlıkta Dönüşüm Programı) ortaya çıkardığı ve esasında sağlık sistemine yönelik olan şiddet olaylarının çözümü açısından iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının hayata geçirilmesi büyük önem taşımakta olup SÇS Çalışma Grubu olarak bu yönde ortak mücadelenin oluşturulması ve sürdürülmesi gerekmektedir.

Bu nedenle sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı yürütülecek olan çalışmalara ilişkin düşünce ve önerilerin oluşturulması, yönlendirilmesi, geliştirilmesi ve birlikteliğin sağlanması açısından “SÇS Şiddet Alt Çalışma Grubu” oluşturulmalıdır.

SÇS Alt Çalışma Grubu olarak;

 1. Bugüne dek yapılan çalışmalarda göz önüne alınarak, değerlendirilerek şiddetin nedenleri yeniden ortaya konmalıdır.
 2. Şiddet iş kazası kapsamında değerlendirilmeli ve Anayasal hak olan sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı için bu görüşün yaşama geçmesi için her türlü mücadele sürdürülmelidir.
 3. Şiddet sorununun çözümü gerçekleşene kadar konunun sürekli gündemde kalması yönünde her türlü çalışma yapılmalıdır.
 4. Şiddete karşı diğer mücadele yöntemlerinin yanı sıra hukuksal mücadelenin de önemi göz önünde tutularak bu alanda bireysel davaların takibinin ötesinde hukuksal mücadele yeniden yapılandırılmalı ve hayata geçirilmelidir.
 5. Şiddete karşı bireysel hak aramaların, mücadelelerin yanı sıra kurumsal-örgütsel mücadelelerin daha fazla öne çıkması yönünde her türlü çaba sarf edilmelidir.
 6. SÇS Çalışma Grubu olarak şiddete karşı yürütülecek olan mücadelenin yapılandırılması yönünde Mayıs 2017 tarihinde “Sağlık Çalışanlarına Yönelik Her Boyutuyla Şiddet” başlıklı bir çalıştay gerçekleştirilmelidir.
 7. Yapılacak olan çalıştayda;
 8. Şiddete genel bakış, yaklaşım ne olmalı
 9. Sağlık hizmetinin tüm aşamalarında (I, 2, 3 Basamak) şiddet ayrı ayrı sebep-sonuç ilişkisi üzerinden değerlendirilmeli ve çözüm önerileri ortaya konmalı
 10. Çözüm sürecinde yapılması gerekenler konusunda yasal oluşumlardan özellikle risk değerlendirme ekibi ve çalışan güvenliği komitelerinin aktif görev almalarının sağlanması
 11. Şiddete uğrayan sağlık çalışanlarına her türlü desteğin sağlanması yönünde yapılması gerekenler
 12. Hukuksal yaklaşımlar yeniden değerlendirilmeli ve yeni bir süreç ortaya konmalı
 13. Ortaklaştırılan konular sonuç bildirgesi olarak yayınlanmalıdır.
 14. Hasta ve hasta yakınları tarafından uygulanan şiddetin yanı sıra sağlık çalışanları arasında yaşanan mobbing olaylarının da değerlendirilmesi yönünde bir çalıştay da organize edilmelidir.
 15. Yapılacak olan tüm çalışmalar açısından konunun tarafları olan özellikle Sağlık bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve de diğer tarafların çalışmalara katılımlarının sağlanması yönünde her türlü girişimde bulunulmalıdır.
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir