Değerli Eczacılarımız, Meslektaşlarımız;

Geçtiğimiz günlerde bazı federasyon adı altında kişi veya kişilerce yapılan asılsız bir açıklamaya istinaden derneğimize bir çok başvuru gelmiş ve meslektaşlarımız bu konuda fikir ayrılığına düşürülmüştür. Hatta meslektaşlarımızın muhasebecileri aracılığıyla hizmet kodlarının değiştirilerek yapılacağı söylenmiştir.

Bahsi geçen kişi ve kurumlar daha önceleri de birçok asılsız iddialar ile meslektaşlarımızı ve eczacılarımızı zor durumda bırakmıştır. İtibar edilmemesini ve derneğimizin duyurularının beklenmesini önemle rica ederiz.

Bahsi geçen uygulama Sağlık Profesyonelleri Platformu önderliğinde meslek örgütlerimizin yaptığı çalışmalar ışığında gerçekleşmiş olup, derneğimizde Sağlık Profesyonelleri Platformu’nun kurucuları arasında yer almaktadır. Yapılan yasal düzenlemeler ve çalışmalar ilgili platformun girişimleri dolaylı olarak derneğimizin girişimleri neticesinde vuku bulmaktadır.  Bu düzenlemeler ışığında yaptığımız çalışmalara istinaden malesef meslektaşlarımız özel sektörde görev aldığı için imkan sağlanamamaktadır. Diğer taraftan kamu ve devlet hastanelerinde çalışan meslektaşlarımız bu imkanlardan faydalanmaktadır.  Bu bağlamda gerekli görüşmeler SPP ve derneğimiz tarafından yapılmakta olup gelişmeler resmi internet sitemizden yayınlanmaktadır.

Bunların dışından Derneğimiz Yönetim Kurulu Üyesi ve Ankara İl Başkanı sayın Üzeyir YİĞİT tarafından gelişmeler ve görüşmeler bakanlık düzeyinde gerçekleştirilmektedir. Bu görüşme detayları zaman zaman paylaşlmaktadır.

Serbest Eczanelerde Çalışan Kişiler Yıpranma Payından Faydalanamaz.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası’da aynı şekilde paylaştığı gibi;

03.08.2018 tarihli ve 30498 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7146 Sayılı Kanunla, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 40. maddesinde değişiklik yapılmış olup, bu düzenlemeyle 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar fiili hizmet süresi zammı kapsamına alınmıştır.

Söz konusu yasal düzenleme ile ilgili olarak T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 03/09/2018 Tarihli Genel Yazısı ile sadece insan sağlığına ilişkin işler kapsama alınmış ve tebliğ ekinde bu iş kolu kodları ve meslek kodları sayılmıştır.

3 Ağustos 2018 tarihinde web sitemizde yayınlanan duyuruda olduğu gibi eczane çalışanlarımıza ait meslek kodları söz konusu genel yazı ekindeki listelerde yer almaktadır.

Ancak; eczane çalışanları bu meslek kodları arasında yer alsa da 4773 No.lu Eczanelere ait iş kolu kodu, iş kolu listesindeki insan sağlığına ilişkin işler arasında yer almadığı için, yasal düzenlemeden eczane çalışanları yararlanamamaktadır.

3 Ağustos 2018 tarihinde web sitemizde yayınlanan duyuru yasal düzenlemeye istinaden hazırlanmış olup, 03/09/2018 tarihinde yayınlanan Genel Yazıdan da anlaşılacağı üzere iş kollarıyla ilgili yasal düzenleme nedeniyle fiili hizmet zammı düzenlemesinden eczane çalışanları yararlanamamaktadır.

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 03/09/2018 Tarihli Genel Yazısı için lütfen aşağıdaki dosyayı açınız.   

2018-09-03 – Sağlık çalışanlarına fiili hizmet süresi zammı verilmesi – 66325124-201-99-E-11154977

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir