Ülkemizde 24.000 eczane olduğu TEB tarafından sürekli nitelendiriliyor. Bu eczaneler sadece eczacılık fakültesi mezunu eczacılar tarafından açılabilir ve biz bunu her fırsatta desteklediğimizi açık açık söylüyoruz. Hiç bir yazımızda, açıklamamızda eczacılarımıza veya eczacılık sektörüne zarar verecek ithamlarda bulunmuyoruz, bulunmayacağız.

Eczacılık mesleği halk sağlığını yakından ilgilendiren, ülkemizde ki tüm vatandaşlarımızın uğradığı, derdini paylaştığı, doktordan sonraki veya öncesinde danışmak için uğradığı yegane yerlerden biri. Ekonomik zorluklarda veya kurumlarla yapılan anlaşmazlıklarda her zaman eczacılarımızın yanında dimdik durduk. Yeri geldi eczacılarımızla aynı kaderi aynı zorlu zamanları atlattık.

Asgari ücretin altında çalışmaya razı olduk. Çalışma saatlerinin fazlalığından şikayet etsekte bunu kendi içimizde çözmeye çalışıyoruz. Hiç bir zaman eczacılarımızı kötü durumda bırakmadık. Bugün eski (iyi ki artık değil) milletvekili ve bir dönem TEB başkanlığı yapmış bir eczacı MEHMET DOMAÇ eczacının sesi e gazete’ye Yardımcı Eczacılık konusunda fikirlerini dile getirmiş. Başlıkta yazdık ya çirkin saldırı, evet çok çirkin bir saldırı.

Çünkü;

ecz. mehmet domaç belki bilmiyor (hayır ya bir eczacı milletvekili bilmiyor olamaz) ama 2011 yılında çıkarılan kanun hükmünde kararname ile eczane hizmetleri alanında çalışanlar sağlık çalışanı olarak anılmaya başlandı. Bu süreçte üniversitelerde önlisans eczane hizmetleri bölümlerinden mezunlar verilmeye başlandı. Geçtiğimiz günlerde bir eczacı odası tarafından da lise düzeyinde sağlık meslek liselerinde eğitim verilmesi gerektiği ortaya atıldı. Aynı zamanda ülkemizde yaklaşık elli bin kişiye TEB, MEB, SB işbirliğinde mesleki eğitimler verildi. Yetmedi.. Sağlık Bakanlığı ve 19 Mayıs Üniversitesi işbirliğinde yaklaşık on bin kişiye eğitim verildi. Yetmedi… şu anda derneğimize kayıtlı yaklaşık yirmi dört bin kişi eğitim almak istiyor.

Fakat; Mehmet DOMAÇ bunları bilmiyor mu?

Demek ki bilmiyor. Şu anda aileleri ile birlikte yaklaşık üç yüz bin kişinin hakkında böyle mesnetsiz konuşmalar yapmak, önyargılı davranmak, hiç bir vicdana hiç bir kalıba sığmaz.  Yazısında herhangi bir çalışan, bilgisiz, niteliği bilinmeyen şeklinde ki konuşmaları ne bir insana yakışır ne de bu sektörün ileri gelenlerine yakışır. Eczane Hizmetleri alanı Osmanlıdan günümüze Eczane Teknisyenleri ve Teknikerleri ile yürütülüyor. Ve Eczacılara en büyük yardımı sağlayan bizler bu vicdansız, insafsız, düşünce yoksunu, insana yakışmayacak tabirlerle aşağılayan siz Mehmet Domaç’a bir tek sorumuz var. Sizin sorununuz ne?

Bu alanda çalışan tüm meslektaşlarım ve aileleri adına sizden özür bekliyoruz demeyeceğim. Çünkü bu günahla, bu acımasız fikriniz ile bu mesleğe gönül vermiş koca bir eczacılık sektörü var. Ve bu sektör sizi çoktan sildi. Yıllarca hiç kimseye ne MV döneminizde ne de TEB başkanı olduğunuz dönemde faydanız olmadı. Şimdi kalktınız bizim meslektaşlarımızı aşağılıyorsunuz. Yazıklar olsun sizinle yürüdüğümüz günlere. Yazıklar olsun size.

Habeş ANIK
ETD Genel Başkanı

 

Eczacının sesinde yayınlanan yazı:

’’Yardımcı Eczacılık’’, güncel tartışma konusu olmaya devam ediyor…

Yardımcı Eczacılık düzenlemesini getiren Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Kanun değişikliğinin mimarı olarak bilinen, TEB önceki Başkanı ve İstanbul önceki milletvekili Ecz. Mehmet Domaç e- gazetemize konuya ilişkin bir yazı gönderdi.
Domaç’ ın yazısını aşağıda yayımlıyoruz:
YARDIMCI ECZACILIK
Ecz. Mehmet Domaç
ECZACILIK yasasına yeni maddeler ilave edildiği bazı maddelerin değiştirildiği yasa çıkalı beş yıldan fazla oldu. Tarihleri ve yasa numaralarını tek tek yazarak ayrıntıda kayıp olmanızı istemiyorum. Şimdilerde bu konuda yazanlar ve konuşanlar var çok mu değil onlara daha önceleri nerelerdeydiniz demeyeceğim, geleneksel Türk gecikmeciğilinin ne olduğunu  biliyorum. Ne zaman gerçek anı yakalayacaksınız sorusu yeterli çünkü daha sonraki sorularım boşa gitmesin. Evet şimdi sorularımı yardımcı ECZACILIK konusunda yazanlara, konuşanlara ve meraklısına sorabilirim cevaplamak isterseniz sevinirim.
1-ECZACILIK fakültelerindeki 5 yıllık eğitimin 5’inci yılının 4 yıllık eğitim üzerine ECZACILIK ve sağlık alanına  katkıları konusunda: ECZACILIK fakültelerinin ECZACI odalarının merak eden bir araştırmacının araştırma kuralları içinde yaptığı bir araştırma var mı?
2-ECZACI dışında eczanede çalışan kişilerin nitelikleri,eğitim durumları konusunda ciddi bir araştırma var mı?
3-Eczanede çalışan kişiler yaptıkları işle hastaya, halk sağlığına bir katkı sağlıyorlar mı?
4-Eczanede çalışan kişilerin reçete karşılama, hastaya ilaç verme, öneride bulunma yetkileri var mı?
YARDIMCI ECZACILIĞA  ekonomik yönden bakanlara da birkaç sorum  var:
1-Ülkemizde asgari ücretin altında kişi çalıştırılamadığına göre yardımcı eczacının 1,5 asgari ücretle çalıştırılması fazla mı? Siz yardımcı ECZACI olsaydınız ne talep ederdiniz?
2-Ekonomik yönden bakanlar a-)İş-Kur yeni  istihdam; b-)Kadın, genç istihdam desteğini incelediniz mi?; c-)KOSGEP nitelikli istihdam desteğini incelediniz mi?
3-ECZACInın verdiği hizmetle niteliği bilinmeyen herhangi bir elemanın eczanenin ekonomisine katkısını ölçtüğünüz bir araştırma var mı? Önce bunu ölçmeniz gerekmiyor mu?
YAPTIĞIMIZ SAĞLIK HİZMETİ YÖNÜNDEN SORULARIM VAR:
1-)Yardımcı ECZACInın hastaya yaptığı katkı ile herhangi bir çalışanı karşılaştırıp bu eczacıdan  daha iyi hizmet verir diyebiliyor musunuz?
2-)Sağlık hizmetlerinin niteliği hizmet sunanın niteliği ile çok yakından bağlantılı olduğuna göre sağlık, halk sağlığı ilaç ve ECZACILIK hizmetlerinin nitelikli sunulması için yardımcı eczacıdan başka yerine koyabileceğiniz bir hizmet sunucusu düşünebiliyor musunuz? Düşünüyorsanız kimdir?
BAZI YAZAR VE KONUŞANLARA BİRKAÇ SORUM DAHA VAR:
1-)Yardımcı ECZACILIK yapmak isteyenlerin hastane eczanesinde yardımcı ECZACILIK yapamayacakları kanunun neresinde yazıyor? Aksine bir hastane eczanesinde çalışanlar yardımcı ECZACILIK yapmış sayılmıyorlar mı?
2-)Bazıları da yeni mezunların acemi olduklarını yazıyor, yardımcı eczacı olduklarında acemiler de eczane açtıklarında acemi değiller mi? Sanırım işin bu tarafınını düşünmemişler. ÇOK ÖNEMLİ SORU yeni mezun ECZACInın yardımcı ECZACILIK yapmak istemediği yardımcı  ECZACI çalıştıracak ECZACInın yardımcı eczacıyı istemediği yazılıp, konuşuluyor şimdi soru:
Hizmet etmek için eğitilip görev yaptığınız bu ülke insanına sordunuz mu  hiç? Eczaneden hizmeti eczacıdan mı almak istersin niteliği bilinmeyen bir kişiden mi? Bu kanun hazırlanırken taraf olan çıkması için uğraş veren çıkınca çok sevinen ve kanunu, yardımcı eczacılığı destekleyip şimdi karşı olanlar bulundukları yerleri bırakıp öz eleştiri yapmak durumunda değiller mi? Bu soruların mantıklı, eczacılık ve ülke ihtiyaçlarına uygun yanıtlarını yazabilirsiniz.
Çünkü bu sorular benim sorularımın bir kısmı daha sorulacak SORULARIM, aydınlatılması gereken konular ve almayı beklediğim yeni cevaplar var. Cevaplarınızı ECZACININ Sesi üzerinden yazabilir sorularınızı ECZACININ Sesi üzerinden sorabilirsiniz.
Ben özel olarak yazmak isterim derseniz; ecz.mehmetdomac@gmail.com’a yazabilirsiniz. AMAÇ sağlık hizmetinin nitelikli sunulması vatandaşın nitelikli hizmet alması ECZACInın sunduğu nitelikli hizmetle sağlık alanında vazgeçilmezlerin arasında olduğunun unutulmaması.ECZACININ SESİ/ HABER
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir