Dr. Refik Altun E-reçete uygulamasını yaptığı sunumla eczacılara anlattı.

28 Haziran’da düzenlenen toplantıda e-reçeteye ilişkin sunum yapan Altun, sorulan sorular ve olası muhtemel sorunlar üzerinden konuşmasını devam ettirdi. Konuşmanın içeriğini başlıklar halinde haberimizde bulabilirsiniz. İşte e-reçete notları:

Manuel Olarak Elektronik Ortama Döktüğünüz Reçete: E-reçete

E-reçete dendiğinde manuel reçetenin elektronik halini düşünebiliriz. Hastane-eczane-SGK arasında manuel işleyen bir sistem vardı. Doktordan gelen reçeteyi alıp sisteme giriyordunuz. Sonra kağıt reçeteyi de bize teslim ediyordunuz. Şimdi herhangi bir giriş işlemi olmadan görüntüleyip bize göndereceksiniz.

Ciddi Bir Kağıt Tasarrufu Var

Günde 1.500.000 ortalama reçete giriliyor. Kamyonlarca reçete fiziki ortamda alınıyor ve arşivleniyor. Yeni sistemle kağıt evrak gönderilmediği için ciddi bir kağıt tasarrufu da söz konusu olacak. Biz sırf kağıt tasarrufu olsun diye de yapmadık bu işi. Bu sadece avantajlarından biridir.

Sahteciliğin Önü Alınacak

Sahte reçetede sorumluyu bulmak ciddi bir problemdi. Yeni sistemde hekim ve hastane bilgisi olmadan reçete yazılamadığı için bu durumun da önüne geçilmiş olacaktır. Matbaada sahte reçete basıp, kaşe yapıp eczaneden ilaç almanın önüne geçmiş oluyoruz.

Okuma Hatalarından Kaynaklanan Yanlış İlaç Teslimi de Tarih Oluyor

Yazım ve okuma hatalarından kaynaklanan hatalar da eczacılar ve hastalar açısından sorun teşkil ediyordu. Belli başlı bir reçete standardı olmadığı için ciddi yanlış anlamalar oluyordu. Şimdi ise her bilginin e-reçetede açık bir şekilde yer alması bu sorunun da önüne geçecek. Yanlış ilaç verilmesi hasta açısından ciddi problemlere sebep olabiliyor. Zira hasta yanlış ilaç kullandığını bilmiyor. Yeni sistemle bir reçete standardı geliyor.

Eczacıların İlgisinden Memnunuz

Hekimlerden çok eczacılar bu meseleye ilgi gösteriyorlar. Bu bizim için çok sevindirici bir durum. İnanıyoruz ki doğru bilgiler hekimlere de eczacılar vasıtasıyla bir şekilde ulaşacaktır.

Eczacının Sisteme Girmesi Gereken Bilgi Sayısı Azaldı

Reçete bilgilerinin kaydında Pazartesi günü bir değişiklik oldu. Önceden 26 bilgiyi elektronik ortama girmeniz gerekiyordu. Şimdi ise 7 adet bilgiyi girmek yeterli olacak.

Tahrifat Cezasına da Çözüm Olacak

Reçetede ekleme çıkarma yapmak ve tahrifatta bir sıkıntı idi. Ekleme yapılmış bir ilaç veya bilgi söz konusu olabiliyordu. Bu da eczacıya sorun olarak yansıyordu. Bunu artık hekim yapacağı ve bize tahrifata uğramış bir belge ulaşmadığı için, tahrifat cezası da kalmayacak.

Karşılığı Olmayan Reçetelere Çözüm

İTS ile başlayan elektronik süreç e-reçete ile devam etmiş oluyor. Bizim için en sevindirici durumlardan biri de Medula-hastane ile Medula-eczane arasında bir bağlantı kurulacak olmasıdır. Reçetesi olupta karşılığı olmayan durumlar oldukça fazla idi. Nihayet bunun önüne geçiliyor. Medula hastaneden kayıt yoksa eczaneye reçete düşemeyecek.

Elektronik Ortamı Her Yönüyle Kullanacağız

Elektronik ortamda işlemleri yeknesak olarak uygulayan tek ülke biziz. E-reçeteyle var olan eksikliğimiz tamamlanıyor. İsveç’te bile ancak %95 oranında gerçekleştirilebilmiş bulunuyor. Ülkemiz açısından da bir eksiklik ortadan kalkmış oluyor.

Hekimin İşi de Kolaylaştı

Manuel reçetede hekim birden fazla reçete de yazılsa birçok bilgiyi tekrar tekrar yazmak zorunda idi. Bu durum da kolaylığa dönüşecek bu sistemle.

5 Adet Zorunlu Alan Var

E-reçetenin oluşum aşamasında hekim 10 adet alandan 5 adet işlem yapma zorunluluğu taşıyor. İlacın adı, kutu adedi, dozu, periyodu, ilaç kullanım şekli girilmesi zorunlu alanlar olacak. Bunun yanı sıra diğer 5 alan da gerektiğinde kullanılacak.

Sistem Kimseye Külfet Getirmeyecek

Sistemin girdi işlemleri ne hastaneye, ne hastaya ne de hekime bir külfet getirmeyecek. Keza manuel olarak gerçekleşen prosedürlerden daha meşakkatli prosedürler olmayacak.

Eczacıya Hazır Reçete Gelecek

Eczacı reçeteyi karşılama alanında eskiden 26 işlemle elektronik ortama döktüğü reçeteyi şimdi hazır olarak alacak. Teşhis alanı, karekod çentiği, özel durum alanı, eşdeğer ilaç seçimi, tedavi şeması, rapor seçme işi var lakin rapor seçme daha sonra uzun vadede hekime verilecek. Raporun hekime verilmesini eczacılar istemiyor, ama eczacılar bu işi geçici olarak yapacaklar.

Kırmızı, Turuncu, Mor Reçeteler Manuel Karşılanıyor

Kırmızı, turuncu, mor reçeteler belge olarak da gelirse alın. Sağlık Bakanlığı bununla ilgili mevzuat düzenlemesini yapıyor lakin mevzuat düzenlenip duyurusu yapılıncaya kadar belgeleri elden almaya devam edin.

İlaç Seçimi Konusunda Hekimlere Pratik Yöntem

İlaç seçiminde hekimler için bir yöntem geliştirdik. Hekim aktif ve pasif ilaçların listesini ve Sağlık Bakanlığı’nın ruhsat verip SGK’ya başvuran ilaçların listesini görebiliyor. Ödenip ödenmediğini takip edebiliyor. Hasta eskiden ilacının ödenmediği ile eczanede yüzleşiyordu. Belki zamanla ilaçların fiyatlarının da yanlarında yazılıp doktorun bilgilendirilmesi söz konusu olabilir.

İlaç Kullanım Şekli İlavesi

İlaç kullanım şekli zorunluluğu SGK’da yoktu. Ama hastayı bilgilendirmek için faydalı olacağını düşündüğümüzden dolayı bu seçeneği koyduk. İsterse seçilir, isterse seçilmez.

İlaç Açıklama Alanı İlavesi

İlaç açıklama alanı e-reçete ile birlikte geldi. Bu alan teşhis, tanı ibarelerinin veya tanı kodu olmayan durumlarda tanıyı yazacağı alan olarak değerlendirilecek. Tedavi süresi buraya yazılacak.

Tetkik Sonuçları Gerekli Durumlarda Yazılmalı

Özellikle istediğimiz bir şey var, tetkik sonuçları gerekli durumlarda gerekli olduğu kadar yazılmalı. Biz hekimlerden tetkiklerin tamamını her şartta yazmalarını istemiyoruz. İlacın ödenmesi için tetkik sonuçlarının bildirilmesi gereken durumlarda yazılmasını öngörüyoruz.

T.C. Numarası Hekimi Reçeteye Ulaştıracak

Hekim hastanın T.C. kimlik numarası ile hastanın tüm reçetelerine ulaşabilecek. Yazıldığı halde alınmamış olan reçeteleri silebilecek.

İlaç Ödenmiyor Diye Hekime Dönülsün İstemiyoruz

E-reçete herkese konfor sağlasın istiyoruz. Hasta ilacın ödemesi yok diye hekime geri dönsün istemiyoruz. Ödenmeyen ilaçlar konusunda reçete kaydetme kısmında tekrar hatırlatma yapıyoruz.

Reçete Çağırma Hasta Bilgisi Dahilinde Olacak

Eczacılar çağırmak istedikleri reçeteyi T.C. kimlik no ve takip numarası ile çağırabilecekler. T.C. numaraları herkesin elinde olduğu için hastanın bilgisi olmaksızın reçete müdahaleleri söz konusu olmasın diye e-reçete takip numarasını zorunlu kıldık.

Alınmayacak İlacı Çıkarmak Mümkün

E-reçete sisteminde hastanın almayacağı ilaç eczacı tarafından çıkarılabilmektedir. Eczacı çıkarma yapabilir, kutu azaltabilir, dozu ise belge karşılığı olmak şartıyla azaltabilir.

Silmeden Reçete Düzeltilebilir

Yeni sistemde ilaç açıklaması, reçete açıklaması, ICD 10 ekleme gibi durumları reçete kaydolmuş olsa da hekimle iletişime geçerek silme işlemi yapılmaksızın düzelttirebiliyorsunuz.

1 Temmuz Kesin Milat Değil

1 Temmuz 2012 e-reçeteye zorunlu geçiş tarihi değildir. Sistem çalıştığı taktirde e-reçete oluşturulsun istiyoruz ve bize belge gelmesi istiyoruz. HBS veya Medula çalışmıyorsa manuel reçete yazılabilir ve eczacı bu reçeteyi karşılayabilir.

E-reçete Varsa Basılı Reçete İstemiyoruz

Eczacıya hekim hem e-reçete hem basılı reçete göndermişse eczacı basılı reçeteyi bize göndermek zorunda değildir. Yapması gereken e-reçete prosedürlerini uygulamaktır. Bu durumda basılı reçeteyi istemiyoruz.

Manuel Reçeteye Devam Edilecek Durumlar

İş yeri hekimleri, TSK reçeteleri e-reçete olarak yazılmayacak, manuel olarak yazılmaya devam edilecek. Yurt dışı hastaları da manuel reçete uygulamasına devam edecek. Majistral ilaçlar da e-reçeteye yazılmayacak. Hatta bir reçetede hem majistral hem müstahzar ilaç varsa her ikisinin de manuel reçetede olmasını istiyoruz. Hekim ayrı ayrı iki reçete yazsın istemiyoruz.

Yeşil Kartlı Hastalar

Yeşil kartlı hastalarda ise e-reçeteye ilaveten sevk belgesinin alınmasını manuel olarak istiyoruz. E-reçetenin istisnalarından birisi de şimdilik budur.

Değişiklik 33 İş Günü İçinde Yapılmalı

Reçete üzerindeki değişiklik 33 iş günü içerisinde İTS’den silmek suretiyle ya da silmeden yapılabilir.

Kurum Doktorun İlacına Müdahale Edemez

Kurum doktorun reçetesine müdahale edemez. Var olan kurallar SGK’nın kurallarıdır, bu yanlış anlaşılmamalıdır. SGK sadece ne şart istediğini belirtir. Doktor o reçeteyi istiyorsa yine yazar. Örneğin sadece KBB uzmanının yazması koşulunda SGK’nın ödediği bir reçeteyi istiyorsa bir aile hekimi de yazabilir. Kurum ödemez ama biz o hekime sen bu ilacı yazamazsın deme yetkisine sahip değiliz.

İVEK Özel Haber/ Ayşe Esra GÜLER

Kaynak: […]

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir