Değerli eczacılarımız ve meslektaşlarımız;

Bilindiği üzere eczanelerde teknisyen alımları yüz yüze görüşmeler ve tecrübe ile ölçülür, fakat Ankara Eczacı Odası ilan panosunda dikkate değer bir ilan ile karşılaştık ve cevap verme gereği duyduk.

ANKARA ECZACI ODASINA

Sayın yönetici,

Eğer internet ortamında ki sistemsel etkinlikleri kontrol mekanizmanız yok ise bu tip yayınların otomatik olarak yayınlanmasını engellemelisiniz. Ya da bu sistemi hiç kurmamalısınız. Zira kimin ne yazacağı belli olmaz. En kısa sürede bir kontrol mekanizması eklemeniz ve bu tip yazıları elemeniz ümidiyle.

İLGİLİ ECZACI’YA (Eczacı olduğunu sanmıyorum.)

İnsanların kiloları, boyları, tipleri, biçimleri, yaşayışları sizi ilgilendirmez. Sizin için gerekli olan bilgi, tecrübe, deneyim ve güleryüzdür. Hiç bir insan topluluğu kadın veya erkek bu tip bir yakıştırma, yaklaşım ve duygunuza maruz kalmak zorunda değildir. Eczacılık mesleği geçmişten günümüze tüm insanların tedavi aşamasının en önemli safhasında hizmet veren en önemli sağlık çalışanları topluluğudur. Yayınladığınız ilan sizin düşünceniz, haysiyetiniz, bilginiz, tecrübeniz ve en önemlisi terbiyenizi göz önüne sermiştir. Yaptığınız terbiyesizce paylaşımı kınamakta cümleler yetmese de bizler kanunlar karşısında boynumuz kıldan ince kişileriz bu sebeple kanunlarımızın el verdiği şekilde cevap verdik.

Size insan hakları evrensel beyannamesinin ihlal ettiğiniz maddelerini yazıyorum. (Aslında boşa yazdığımın farkındayım. Siz farklı bir gezegendesiniz ama olsun. Yazdım.)

İnsan Hakları evrensel bildirgesi madde 1

Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler.

Madde 2

Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir akide, milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin işbu Beyanname’de ilan olunan tekmil haklardan ve bütün hürriyetlerden istifade edebilir.

Madde 12

Hiç kimse özel hayatı, ailesi, meskeni veya yazışması hususlarında keyfi karışmalara, şeref ve şöhretine karşı tecavüzlere maruz bırakılamaz. Herkesin bu karışma ve tecavüzlere karşı kanun ile korunmaya hakkı vardır.

Madde 18

Her şahsın, fikir, vicdan ve din hürriyetine hakkı vardır; bu hak, din veya kanaat değiştirmek hürriyeti, dinini veya kanaatini tek başına veya topluca, açık olarak veya özel surette, öğretim, tatbikat, ibadet ve ayinlerle izhar etmek hürriyetini içerir.

Madde 30

İşbu Beyanname’nin hiçbir hükmü, herhangi bir devlete, zümreye ya da ferde, bu Beyanname’de ilan olunan hak ve hürriyetleri yoketmeye yönelik bir faaliyete girişme ya da eylemde bulunma hakkını verir şekilde yorumlanamaz.

 

SİZİ SAYGIYA VE İNSANLARA YAKLAŞIM BİÇİMİNİZİ, DÜŞÜNCENİZİ, TERBİYENİZİ TEKRAR GÖZDEN GEÇİRMEYE DAVET EDİYORUM.

 

Habeş ANIK
ETD GENEL BAŞKANI

 

İLGİLİ İLAN LİNKİ (http://www.aeo.org.tr/DuyuruModulu/Duyurular/Details/43320)

İLGİLİ İLAN GÖRÜNTÜSÜ