Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 22.06.2012 tarih ve 28331 sayılı Resmi Gazete'de "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayımlanmıştır.

Bu Tebliğin; a)  2 nci maddesi 16/5/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, b)  8 inci maddesi 1/5/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, c)  15 inci maddesi 1/7/2012 tarihinde, ç)  17…
,

E-Reçete Uygulamaları ve SGK 'nın Bilgi Teknolojileri Vizyonu

Değerli Eczacılarımız ve Meslektaşlarımız; Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü ile e-reçete uygulamaları konusunda görüşmelerimiz olmuştur. Bu maksat ile gönderdiğimiz yazıya istinaden, İlaç ve Eczacılık…