Program Öğretim Elemanları

Program Başkanı: Doç.Dr. Betül ARICA YEĞİN

Program Danışmanı: Öğr. Gör. İsmail DİNÇ

 

Ders Kodları

  • Temel İngilizce dersinin programlara göre şubesi her dönem başında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri tarafından belirlenir.
BİRİNCİ YIL I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) DERS KODLARI
Dersin Kodu Dersin Şübesi Dersin Adı Teorik Pratik Kredi AKTS
305103
009
ATA. İLK. VE İNK.TAR.I
2
0
2
3
313103
001
ORGANİK KİMYADA TEMEL KAVRAMLAR
3
0
3
6
313107
001
ECZANE HİZMETLERİNDE İLAÇ BİLGİSİ-I
3
0
3
6
313105
001
TIBBI TERMİNOLOJİ
2
0
2
4
549101
001
HASTALIKLAR BİLGİSİ
3
0
3
6
549107
001
GENEL VE TIBBİ MİROBİYOLOJİ
3
0
3
6
549109
001
PSİKOLOJİ VE İNSAN İLİŞKİLERİ
2
0
2
4
301127
096-99 *
TEMEL İNGİLİZCE I
2
2
3
3
490103
137
TÜRK DİLİ I
2
0
2
3
301128
096-99*
TEMEL İNGİLİZCE II **
2
2
3
317111
001-005
TÜRKÇE DİL BECERİLERİ I
2
2
3
317127
001-002
TEMEL TÜRKÇE I
2
2
3
317128
002
TEMEL TÜRKÇE II
2
2
3
TOPLAM
23

*   Dersin şübesini danışmanınızdan öğreniniz!..
** Bu dersi 301127 İNGİLİZCE I dersinden başarılı olanlar kodlayabilirler.

BİRİNCİ YIL II. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) DERS KODLARI
Dersin Kodu Dersin Şübesi Dersin Adı Teorik Pratik Kredi AKTS
305104 009 ATA.İLK.VE İNK.TAR II
2
0
2
2
304134 001 ANATOMİ
2
0
2
3
313108 001 ECZACILIKTA TEMEL HESAPLAMALAR
2
0
2
4
313110 001 İLAÇ ZEHİRLEME BİLGİSİ
3
0
3
5
549112 001 BİLGİSAYAR KULLANIMI
2
2
3
6
382104 001 HALK SAĞ.VE TIB.DEON
2
0
2
313114 001 BİYOKİMYA
2
0
2
4
301128 096-105 * TEMEL İNGİLİZCE II
2
2
3
3
490104 137 TÜRK DİLİ II
2
0
2
2
SEÇMELİ DERS (BEDEN EĞİTİMİ, GSM)
2
0
2
301127
096-105 *
TEMEL İNGİLİZCE I **
2
2
3
317112
001-003
TÜRKÇE DİL BECERİLERİ II
2
2
3
317127
001-002
TEMEL TÜRKÇE I
2
2
3
317128
001-002
TEMEL TÜRKÇE II
2
2
3
TOPLAM
23

*   Dersin şübesini danışmanınızdan öğreniniz!..
** Bu dersi 301127 İNGİLİZCE I dersinden başarılı olamayanlar kodlayacaktır.

İKİNCİ YIL III. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) DERS KODLARI
Dersin Kodu Dersin Şübesi Dersin Adı Teorik Pratik Kredi AKTS
313207 001 ECZANE HİZT. İLAÇ BİLGİSİ II
3
0
3
6
313209 001 İLAÇ ŞEKİLLERİ TEKNOLOJİSİ I
2
0
2
6
313213 001 ECZANE HİZT. UYGULA.  LAB. I
0
2
1
2
313201 001 İLAÇ KİMYASI
3
0
3
6
313215 001 ECZANE HİZMETLERİ İLKELERİ VE ETİK KURALLAR
2
0
2
4
313217 001 ECZANE HİZMETLERİ YÖNETİMİ
3
0
3
6
SEÇMELİ DERS (BEDEN EĞİTİMİ, GSM)
2
0
2
TOPLAM
16

 

İKİNCİ YIL IV. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) DERS KODLARI
Dersin Kodu Dersin Şübesi Dersin Adı Teorik Pratik Kredi AKTS
313200 001
EZCANE İŞLETMESİ SİSTEMLERİ
2
0
2
3
313206
001
ECZANE KAYITLARI VE STOK YÖNTEMLERİ
2
0
2
3
313208
001
TIBBİ BİTKİSEL ÜRÜNLER
3
0
3
4
313210
001
İLAÇ ŞEKİLLERİ VE TEKNOLOJİSİ II
2
0
2
3
313212
001
TEMEL ECZANE UYGULAMALARI
0
4
2
2
313214
001
ECZANE HİZMT. UYGLA. LAB. II
0
2
1
2
549202
001
İLK YARDIM
2
0
2
3
SEÇMELİ DERS (BEDEN EĞİTİMİ, GSM)
2
0
2
TOPLAM
16

 

İKİNCİ YIL YAZ STAJI -II/KURU DERS KODLARI
Dersin Kodu Dersin Şübesi Dersin Adı Teorik Pratik Kredi AKTS
549296
001
YAZ STAJI II
0
12
3
5
TOPLAM
3

Ders İçerikleri

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ECZANE HİZMETLERİ PROGRAMI

2012-2013 ÖĞRETİM YILI

DERS İÇERİKLERİ

ECH 101 HASTALIKLAR BİLGİSİ (3.0.3) AKTS 5

Sıvı-Elektrolit Denge ve Dengesizlikleri,Asit-Baz Denge ve Dengesizlikleri,Onkolojik Hastalıklar,Kan Hastalıkları,Kalp Hastalıkları,Böbrek Hastalıkları,Şok Tablosu,Allerjik Hastalıklar,Solunum Sistemi Hastalıkları,Sinir Sistemi Hastalıkları,Endokrin Sistem Hastalıklar,Sindirim Sistemi Hastalıkları,Eklem ve Deri Hastalıkları,Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları,Yaşlı Bireyde Sık Görülen Hastalıklar,Gebelik ve Doğum.

ECF 103 ORGANİK KİMYA’DA TEMEL KAVRAMLAR (3.0.3) AKTS 6

Organik Kimyaya giriş, atomlar ve moleküller, kimyasal bağlar, asitlik ve bazlık, Alkanların ve sikloalkanların ve alkil halojenürlerin isimlendirilmesi, fiziksel ve kimyasal özellikleri, sağlık ve tıpta kullanımları, Alkenlerin yapısı, isimlendirilmesi, fiziksel ve kimyasal özellikleri, polimerler ve alken ve polimer yapısındaki bileşiklerin sağlık ve tıpta kullanımları, Benzen ve diğer aromatikler: Yapıları ve isimlendirilmeleri, benzen ve türevlerinin kimyasal özellikleri, fenoller ve aromatik bileşiklerin sağlık ve tıpta kullanımları, Alkoller, yapıları ve isimlendirilmeleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri, alkol ve analoglarının sağlık ve tıpta kullanımları, Eterler, yapıları ve isimlendirilmeleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri, eter ve analoglarının sağlık ve tıpta kullanımları, Optik izomeri I, giriş, tanımı R,S isimlendirme sistemi, Optik izomeri II, enansiyomerler, diastereomerler, optik izomerlerin tespiti, sağlık ve tıpta optikçe aktif bileşikler, Aldehit ve ketonlar, yapıları ve isimlendirilmeleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri, keto-enol tautomerizmi, aldehit ve ketonların sağlık ve tıpta kullanımları, Karboksilli asitler ve türevlerinin (asit anhidritler, esterler ve amidler) yapıları ve isimlendirilmeleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri, karboksilli asit ve analoglarının sağlık ve tıpta kullanımları, Aminler, yapıları ve isimlendirilmeleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri, baziklik, aminlerin sağlık ve tıpta kullanımları, Lipitler ve nükleik asitler, sağlık ve tıpta kullanımları, Şekerler, karbonhidratlar, sağlık ve tıpta kullanımları, Aminoasitler ve proteinler, sağlık ve tıpta kullanımları.

ECF 105 TIBBI TERMINOLOJI (2.0.2) AKTS 4

Tıbbi terminolojiye ilişkin genel bilgiler ve biyolojik sistemlere ilişkin terimler. Tıbbi terminolojiye giriş, Enfeksiyon ve kanser terminolojisi, Kardiyovasküler sisteme ait terminoloji, Solunum sistemine ait terminoloji, I. ara sınav, Gastrointestinal sisteme ait terminoloji, Santral sinir sistemine ait terminoloji, Santral sinir sistemine ait terminoloji II, Üreme sistemine ait terminoloji, II. Ara sınav, Hematolojik sisteme ait terminoloji, Üriner sisteme ait terminoloji, Kulak, burun ve orofarinks ilaçları, Göz ve deri ilaçları.

ECF 107 ECZANE HİZMETLERİNDE İLAÇ BİLGİSİ I (3.0.3) AKTS 6

İlaç bilgisine giriş, ilaçların absorpsiyon, dağılım, metabolizasyonu ve itrahı, ilaçların uygulama yerleri, ilaç etkisini değiştiren faktörler, ilaç-ilaç etkileşmeleri; Reçete değerlendirme ve ilaç verilirken dikkat edilecek hususlar; Kemoterapötikler; Kardiyovasküler ve otonom sinir sistemini etkileyen ilaçlar; Solunum sistemini etkileyen ilaçlar; Gastrointestinal sistemi etkileyen ilaçlar, İlaç bilgisine giriş, ilaçların absorpsiyon, dağılım, metabolizasyonu ve itrahı, ilaçların uygulama yerleri, ilaç etkisini değiştiren faktörler, İlaç-ilaç etkileşmeleri, Reçete değerlendirme ve ilaç verilirken dikkat edilecek hususlar, I. Ara sınav, Kemoterapötikler I, Kemoterapötikler II, Kardiyovasküler sistemi etkileyen ilaçlar I, Kardiyovasküler sistemi etkileyen ilaçlar II, II. Ara sınav, Otonom sinir sistemini etkileyen ilaçlar I, Otonom sinir sistemini etkileyen ilaçlar II, Solunum sistemini etkileyen ilaçlar, Gastrointestinal sistemi etkileyen ilaçlar.

ECH 107 GENEL VE TIBBİ MİKROBİYOLOJİ (3.0.3) AKTS 6

Canlılar alemi ve mikrobiyoloji ile ilgili genel kavramlar, Mikroorganizmalarda hücre yapısı, Mikroorganizmalarda üreme ve metabolizma, Mikroorganizma konak arası ilişkiler, Normal mikrop florası ve mikroorganizmaların bulaşma yolları, Sterilizasyon ve dezenfeksiyonla ilgili genel kavramlar,

Temel bağışık yanıt , Antibiyotiklerin etki ve direnç mekanizmaları, Tıbbi önemi olan bakteriyel hastalıklar-I, Tıbbi önemi olan bakteriyel hastalıklar-II, Tıbbi önemi olan mantar hastalıkları, Tıbbi önemi olan parazit hastalıkları, Tıbbi önemi olan virus hastalıkları-I, Tıbbi önemi olan virus hastalıkları-II.

ECH 109 PSİKOLOJİ VE İNSAN İLİŞKİLERİ (2.0.2) AKTS 3

Günümüz toplumunun gerektirdiği insanın özelliği, İletişim ve etkili iletişim kurma teknikleri, İletişimi bozan faktörler, İnsan kişilikleri üzerine bilgi kazanma, Etkili konuşma ve dinleme, Etkili konuşma ve dinleme, Beden dili, İşitme-konuşma engelli vb özellikli kişilerle iletişim, Anlama ve anlatma hataları, Sıkça başvurulan başa çıkma davranışları, Empati, Müşteri memnuniyeti, İş ortamında davranış ve görgü kuralları, Türk kültürünün iletişim özelliği ve diğer kültürlerle karşılaştırılması, İş ortamında stres ve baş etme teknikleri.

ANA 134 ANATOMİ (2.0.2) AKTS 3

Anatomiye giriş ve genel bilgiler. Thorax duvarı anatomisi ve diaphragma Burun ve Larynx Trachea, Akciğerler ve pleura, kalp, pericardium ve dolaşım sistemi Cavum oris, pharynx Oesophagus, mide ve ince barsaklar Kalın barsaklar,karaciğer, pankreas ve dalak Böbrek ve üreterler Mesane ve urethra Kadın ve erkek genital organları Merkezi sinir sistemi Medulla spinalis morfolojisi, beyin sakı Cerebellum ve cranial sinirler Otonom sinir sistemi Diencephalon, telencephalon Kulak, işitme ve denge yolları Endokrin sitem *Göz ve görme yolları.

ECH 112 BİLGİSAYAR KULLANIMI (2.2.3) AKTS 6

Bilgisayarın tarihçesi,Temel kavramlar,Bilgisayarların çalışma mantığı,İkili (binary) sayı sistemleri, Bilgisayarın Donanım Yapısı, (işlemci, anakart, Sabit disk, Ekran, Ekran kartları, Ana bellek, Yardımcı bellekler, Giriş- Çıkış birimleri, diğer çevre birimleri), Bilgisayar Yazılımları (genel bilgiler) (Sistem Yazılımları ve Türleri, Uygulama Yazılımları), İşletim sisteminin temel işlevleri, İşletim sistemini kurmak, başlatmak, ayarlamak, Dosyaları yönetmek ve bulmak,Dosya ve klasörleri güvenli yapmak, gizli bilgileri şifrelendirmek. Bilgisayar ağlarını tanımak, kurmak ve sorun gidermek.Paylaşılan klasörleri ve yazıcıları yönetmek, İnternet’in alt yapısını tanımak.İnternet üzerindeki bilgisayarlar arasındaki iletişimi sağlamak, Bilgisayarların güvenliğini sağlamak.Antivirüs ve Antispam programlarını kurmak, ayarlamak ve yönetmek, İnternet’i kullanmak.İnternet tarayıcıları tanımak, kurmak, özelleştirmek. İnternet bağlantısını güvenli kılmak, Outlock Express’i kullanmak ve özelleştirmek, Kelime işlemcinin temelleri, Kelime işlemcide etkili düzenleme ve biçimlendirme yapmak. Kelime işlemcide tablo, sütun ve listeleri kullanarak metni yerleştirmek, Sunu hazırlama programını kullanarak içeriği bilgisayar olan bir sunu hazırlamak, Elektronik Hesaplama ve tablolama programını çalışıldığı şekilde özelleştirmek, Gelişmiş Çalışma sayfası grafikleri oluşturmak

ECF 114 BİYOKİMYA (2.0.2) AKTS 5

Hücre bileşenleri ve işlevleri, Karbohidratlar, yapıları, işlevleri, Lipidler, yapıları, işlevleri, Amino asitler, proteinler, yapıları, işlevleri, Enzimler, koenzimler, enzimatik aktivite, Nükleik asitler, hormonlar, Hücrede enerji üretimi, glikoliz, denetimi, Sitrik asit (TCA) döngüsü, denetimi, enerji bilançosu, Oksidatif fosforilasyon, Alternatif yollar, pentoz fosfat yolu, Glikoneogenez, glikojen sentez ve yıkımı, Amino asit katabolizması, üre döngüsü, Lipidlerin sentez ve yıkımı, keton cisimler, Protein sentezi, sentez sonrası modifikasyonlar.

ECF 108 ECZACILIKTA TEMEL HESAPLAMALAR (2.0.2) AKTS 5

Ders içeriğinde ölçü sistemleri, konsantrasyon ifadeleri, çözünürlükle ilgili gerekli kontroller, ölçü araçları ve kullanımı, seyreltmeler ve alkol çevirmesi ile ilgili konular yer almaktadır.

Ölçü sistemleri – I (Metrik sistemlerde kullanılan ağırlık ve hacım ölçütleri), Ölçü sistemleri – II (Metrik sistemlerde kullanılan ağırlık ve hacım ölçütleri), Konsantrasyon ifadeleri – I / Temel Kavramlar, Konsantrasyon ifadeleri – II / Uygulamalar, Çözünürlük kontrolü – I /Temel Kavramlar, Çözünürlük kontrolü – II / Uygulamalar, Ölçü araçları, özellikleri ve kullanımı, Seyreltmeler, alkol seyreltmesi, Doz hesaplamaları, Pratik hesaplamalar,

ECF 110 İLAÇ ZEHİRLENME BİLGİSİ (3.0.3) AKTS 6

İlaç zehirlenmeleri, ilaç etkileşmeleri ve güvenli ilaç kullanımı konularının incelenmesi.

– Giriş, Tanımlar, Genel Kavramlar, – İlaçların Biyolojik Sistemde Absorpsiyon, Dağılım, Metabolizma ve İtrahı Zehirlenmelerde Etkili Olan Faktörler- Zehirlenmelerin Niteliğine Göre Sınıflandırılması – Akut Zehirlenme Tedavisi ve Antidot Kavramı Non-steroidal Antiinflamatuar İlaç Zehirlenmeleri, Vitamin Zehirlenmeleri, – Antidepresan İlaç Zehirlenmeleri- Antiepileptik İlaç Zehirlenmeleri – Antihipertansif İlaç Zehirlenmeleri – Bağımlılık Yapıcı Madde ve İlaç Zehirlenmeleri- İlaç Suistimali- Farmakokinetik İlaç-İlaç Etkileşmeleri- Farmakodinamik İlaç-İlaç Etkileşmeleri İlaç-Besin Etkileşmeleri- İlaç-Herbal Preparat Etkileşmeleri- İlaç-Alkol Etkileşmeleri- Hamilelik ve Süt Verme Dönemlerinde, Yenidoğan ve Çocuklukta Güvenli İlaç Kullanımı – Geriatride Güvenli İlaç Kullanımı – Kronik Hastalıklarda Güvenli İlaç Kullanımı

HAS 104 HALK SAĞLIĞI VE TIBBİ DEONTOLOJİ (2.0.2) AKTS 3

Halk Sağlığı Tanımı ve İlkeleri,Temel Sağlık Hizmetleri, Sağlık Yönetimi,Epidemiyoloji,Tıbbi Deontoloji,Üreme Sağlığı,Bulaşıcı Hastalıklar ve Bağışıklama,Kronik Hastalıklar, Sigara ve Sağlık,Sağlık Eğitimi,Çocuk Sağlığı,Toplum Beslenmesi,İş Sağlığı,Çevre Sağlığı,Kazalar ve İlk Yardımın Temel İlkeleri.

BED 102 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR I (1.3.2) AKTS 2

Beden Eğitimi ve Spor II dersi adı altında seçilecek olan; Basketbol, Futbol, Masa Tenisi, Halter ve Güç Geliştirme, kaya Tırmanışı, Step Aerobik branşlarının temel tekniklerini öğrenmeyi içerir.

ECF 201 İLAÇ KİMYASI (3.0.3) AKTS 6

İlaç kimyası, giriş ve kavramlar, Aktif ilaç kavramı, Reseptörler, ilaç-reseptör etkileşmeleri, Yapı-aktivite ilişkileri, Çözünürlük, Partisyon Katsayısı, İyonizasyon, Biyoizosteri, İlaç Metabolizması, Metabolizma ve ilaç moleküllerinde örnekler, Sinir Sistemine etkili ilaçların sınıflandırılması, sedatif, hipnotik, trankilizan ve antidepresan ilaç grupları, Analjezik-antiinflamatuar ilaçlar, antitussif ve ekspektoranlar, Kalp-Damar Sistemine Etkili İlaçların sınıflandırılması, antihipertansif ilaçlar, antianjinal ilaçlar, Antikoagülan ilaçlar, diüretikler, su-tuz dengesi bozuklularında kullanılan ilaçlar, Kemoterapötik İlaçların sınıflaması, antiseptik dezenfektanlar, antibiyotikler, Antiprotozoal, antihelmintik, antiviral ve antikanser ilaçlar, Vitaminler, karbonhidratlar, Aminoasitler ve proteinler, sağlık ve tıpta kullanımları.

ECF 215 ECZANE HİZMETLERİ İLKELERİ VE ETİK KURALLAR (2.0.2) AKTS 4

Eczane teknikerliği mesleğinin görev alanı, mesleki etik kurallar, etik sorunlara ilişkin örnek olaylar, Eczane teknisyeninin görev alanları, sorumlulukları ve yetkileri, Temel etik kavramların tanımları, Etik ve ahlak, Etik ve felsefe, Etik ve hukuk, Sağlık mesleklerinde etik alanının önemi, Sağlık mesleklerine özel temel etik ilkeler, Eczacı-eczane teknikeri iletişimi, Eczane teknikeri-hasta iletişimi, Deontoloji ve eczane personeline özel etik kurallar, Etik karar verme süreci, Eczane teknikerliği etik kuralları, Etik ilkelere ilişkin örnek olay çözümlemesi,Etik ilkelere ilişkin örnek olay çözümlemesi.

ECF 213 ECZANE HİZMETLERİ UYGULAMALARI I LABORATUARI(0.2.1) AKTS 2

Ders içeriği haftalara göre aşağıda verilmiştir. Demonstrasyon, Demonstrasyon, İlaç Kimyası Laboratuvarı madde, malzeme ve cihaz tanıtımı, Laboratuvar çalışma güvenliği, Kimyasal maddelerle çalışma, tartım, karıştırma, ısıtma, soğutma, Ayarlı çözelti hazırlama ve ayarlanması, Bitkilerin makroskobik incelenmesi, Bitki tozlarının mikroskobik incelenmesi, Bilinmeyen numune analizi, Sıvı ilaç şekilleri hazırlama çalışmaları, Yarı-katı ilaç şekilleri hazırlama çalışmaları, Sıvı ilaç şekilleri ve yarı-katı ilaç şekillerine ilişkin kontroller.

ECF 217 ECZANE HİZMETLERİ YÖNETİMİ (3.0.3) AKTS 6

Türk sağlık sistemi, sistemde eczanelerin yeri, eczacılık hizmetleri, eczacılık hizmetlerinin paydaşları, eczane teknikerinin sorumlulukları, Türk sağlık sistemi ve sistemde eczanenin ve eczacılık hizmetlerinin yeri, Eczane ve eczacılık hizmetlerine giriş, Serbest Eczaneler ve sundukları hizmetler, Hastane Eczaneleri ve sundukları hizmetler, Eczane personeli ve bu bağlamda eczane teknikerinin yeri, Eczacılık hizmetlerine ilişkin temel beceri ve sorumluluklar, Yönetim fonksiyonları, Hizmet işletmelerinde yönetim, Eczane teknikeri ve halkla ilişkiler, Eczane teknikerinin mesleki imajı, Müşteri türleri, Eczane teknikeri ve müşteri ilişkileri yönetimi, Eczaneden sunulan hizmetlerin kalitesi, Zaman Yönetimi.

ECF 209 İLAÇ ŞEKİLLERİ VE TEKNOLOJİSİ I (2.0.2) AKTS 5

Ders içeriğinde sıvı ilaç şekilleri ve yarı katı ilaç şekilleri ile ilgili konular yer almaktadır. İlaç Şekilleri – Genel Bilgiler, Sıvı ilaç şekilleri – I / Temel Kavramlar, Sıvı ilaç şekilleri – II / Teknolojisi, Sıvı ilaç şekilleri – III / Uygulamaları, Yarı-katı ilaç şekilleri – I / Temel Kavramlar, Yarı-katı ilaç şekilleri – II / Teknolojisi, Yarı-katı ilaç şekilleri – III / Uygulamaları, Sıvı ilaç şekillerinde hesaplamalar, Yarı-katı ilaç şekillerinde hesaplamalar, Sıvı ve yarı-katı ilaç şekillerine ilişkin örnekler ve değerlendirilmeleri.

ECF 207 ECZANE HİZMETLERİNDE İLAÇ BİLGİSİ II (3.0.3) AKTS 6

Santral sinir sistemini etkileyen ilaçlar; Ağrı ve inflamasyon tedavisinde kullanılan ilaçlar; Endokrin ve üreme sistemini etkileyen ilaçlar; Üriner sistem ilaçları;Göz, kulak, burun, orofarinks ve deri ilaçları; Vitaminler; Aşılar; İntravenöz eklentiler; Yara bakımı ve diğer durumlarda kullanılan destek ürünler, Santral sinir sistemini etkileyen ilaçlar I, Santral sinir sistemini etkileyen ilaçlar II, Ağrı ve inflamasyon tedavisinde kullanılan ilaçlar, Endokrin sistemi etkileyen ilaçlar, I. ara sınav, Üreme sistemini etkileyen ilaçlar, Üriner sistem ilaçları, Kulak, burun ve orofarinks ilaçları, Göz ve deri ilaçları, II. Ara sınav, Vitaminler, Aşılar, İntravenöz eklentiler, Yara bakımı ve diğer durumlarda kullanılan destek ürünler.

BED 201 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR II (1.3.2) AKTS 1

Beden Eğitimi ve Spor III dersi adı altında seçilecek olan; Voleybol, Tenis, Doğa Yürüyüşü ve Kampcılık, Badminton, Hentbol, branşlarının temel tekniklerini öğrenmeyi içerir.

ECF 200 ECZANE İŞLETMESİ SİSTEMLERİ (2.0.2) AKTS 3

İşletme sistemi, eczane işletmesi, üretim, eczaneler için pazarlama, örgütsel yapı ve davranış, Ekonomik yaşam ve işletme, İşletmenin amaçları, gelir ve giderleri, işletme türleri,İşletme sistemi, Eczane işletmesi (tanımı, yapısı ve çevresi), Üretim ve ilişkili kavramlar, Karar vermede nicel yöntemler, Eczane işletmelerinde stratejik planlama, Teknoloji ve bilgi sistemlerinin yönetimi, Eczaneler için pazarlama kavramı, tanım ve önemi, Pazarlama bilgi sistemi, Pazar ve pazarlama karması, Örgütsel Yapı ve Davranış, Eczanelerde pazarlama ve tüketici haklarının korunması, İşletme yaklaşımlarında son gelişmeler.

ECF 212 TEMEL ECZANE UYGULAMALARI (0.4.2) AKTS 4

Ders içeriğinde eczane yerleşimi ve düzeni, depo kontrolü, eczane denetimi ile ilgili temel hususlar ve eczanelerde kullanılan temel bilgisayar programlarının uygulamaları ile ilgili konular yer almaktadır. Eczane Yerleşimi – Giriş, Eczane Yerleşimi – İlaç Yerleşimi ve Düzeni, Eczane Yerleşimi – Laboratuvar Yerleşimi ve Düzeni, Eczanede Depo Kontrolü Çalışmaları – 1, Eczanede Depo Kontrolü Çalışmaları – 2, Eczane Denetiminde Düzenlemeler – 1, Eczane Denetiminde Düzenlemeler – 2, Eczanelerde Kullanılan Temel Bilgisayar Programlarının Uygulamaları – 1, Eczanelerde Kullanılan Temel Bilgisayar Programlarının Uygulamaları – 2, Eczanelerde Kullanılan Temel Bilgisayar Programlarının Uygulamaları –3,

ECF 214 ECZANE HİZMETLERİ UYGULAMALARI II LABORATUARI(0.2.1) AKTS 4

Demonstrasyon, Demonstrasyon,, Örnek ilaç molekülünün sentezi ve saflaştırılması, İlaç etken maddelerinde fiziksel sabiteler ve örnek çözümler, Kalitatif ilaç analizi prensipleri ve örnekleri, Kantitatif analiz prensipleri ve örnek ilaç molekülünde miktar tayini, Bitkilerin morfolojik incelenmesi, Bitkilerin familya, cins ve tür tayinleri,

Bitki çayları, hazırlama metotları- İnfüzyon, dekoksiyon, Steril ürünler hazırlama çalışmaları, Optimal maliyet analizi

ECF 206 ECZANE KAYITLARI VE STOK YÖNETİMİ (2.0.2) AKTS 3

Stok tanımı, eczanede tutulan kayıtlar, stok sistemleri, dönem sonu envanter değerleme, Eczanede rutin tutulan defterler ve kayıtlar, Stok nedir?, Stok kontrolünün tanımı, önemi, yararları, İşletmelerde stok tutarını belirleyen faktörler, Stok kontrolünün seçim tekniği, ABC yöntemi, Stokların fonksiyonlarına göre kontrolü, Stok sistemleri, Maliyetlerin matematiksel modelle açıklanması, Stoksuzluk giderlerine karşı modeller, Envanterin tanımı, envanter defteri ve listeleri, Olasılıklı envanter modelleri, Dönem sonu envanter değerleme işlemleri, Stok kontrolüne ilişkin problem çözümlemeleri, Stok kontrolüne ilişkin problem çözümlemeleri.

ECF 208 TIBBİ BİTKİSEL ÜRÜNLER (3.0.3) AKTS 4

Tıbbi Bitki botaniği, Makroskobik ve mikroskobik teşhis, Bitkilerin ve drogların adlandırılması, sınıflandırılması,tıbbi bitkiler, Bitkisel ürünlerin saklanması, Bitkisel ürünlerde temel kavramlar, Bitkilerin içerdiği maddeler, Bitkisel ilaçlarda kullanılan dozaj şekilleri, Bitkisel ilaç, Fitoterapi, Bitkisel ürünlerin hazırlanması ve standardizasyonu, Bitkisel ürünlerde yapılan analizler, Bitkisel ürünlerin hazırlanmasında ve kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar, Bitkisel ürünlerin hazırlanmasında kullanılan bitkiler, Bitkisel ürünlerin hazırlanmasında kullanılan bitkiler, Bitki çayları ve hazırlama metotları, Bitki çayları ve hazırlama metotları.

ECF 210 İLAÇ ŞEKİLLERİ VE TEKNOLOJİSİ II (2.0.2) AKTS 3

Steril Ürünler –I, Steril Ürünler –II, Katı ilaç şekilleri –I, Katı ilaç şekilleri – II, Biyoeşdeğerlik / Biyoyararlanım, Stabilite, Kozmetik Ürünler, Radyofarmasötik Ürünler, Biyoteknolojik Ürünler, Tıbbi Cihazlar.

ECH 202 İLKYARDIM (2.0.2) AKTS 2

İlk yardıma giriş, İlk yardım kuralları ve önemi,Felaket durumlarının nedenleri ve felaket durumlarında ilk yardım.Sivil savunma; yaralanmalarda, kanamalarda ve şokta ilk yardım.Solunum ve dolaşım sistemleri ile ilgili ilk yardım uygulamaları.Kırıklar, çıkıklar, burkulmalar ve kramplarda ilk yardım.Kazazedeleri kurtarma ve taşıma yöntemleri.Yanıklar, donmalar ve elektrik çarpmalarında ilk yardım, böcek sokmalarında ilk yardım.Besin ve kimyasal madde zehirlenmelerinde ilk yardım Enjeksiyon yöntemleri.

BED 202 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR III (1.3.2) AKTS 2

Beden Eğitimi ve Spor IV dersi adı altında seçilecek olan; Voleybol, Tenis, Doğa Yürüşüyü ve Kampcılık, Badminton, Hentbol, Halter ve güç geliştirme, branşlarının temel tekniklerini öğrenmeyi içerir.

ORTAK ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ

  AİT 103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ – I (2 0 2) AKTS 3

AİT 104 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ – II (2 0 2) AKTS 3

Kavramlar; Devrim, ihtilal, reform Doğu sorunu nedir? Tarihsel gelişimi XIX.YY Osmanlı imparatorluğunun giriştiği; yenileşme çabaları I.Dünya savaşı nedenleri, cepheler ve sonuçları Türk milli mücadele tarihi Atatürk ilkeleri Cumhuriyetçilik ilkesi; Cumhuriyet ile demokrasi arasındaki ilişkiler Atatürk ve Cumhuriyetçilik *Milliyetçilik ilkesi; Milliyet, milliyetçilik kavramları Halkçılık ilkesi; Türklerde halkçılık, Atatürk’ün halkçılık anlayışıLaiklik ilkesi; Dinin tanımı ve diğer kurumlarla ilişkisi, laiklik, Türklerde laiklik Devletçilik ilkesi; Devletin tanımı, görevleri, klasik ve modern devlet anlayışı, Türklerde devletçilik, Atatürk’cü düşünce sisteminde devletçiliğin Türk toplumuna sağladığı faydalar İnkilapçılık ilkesi; İnkilap kavramının tanımı, Atatürk’cü düşünce sisteminde inkilapçılık.

TKD 103 TÜRK DİLİ – I (2 0 2) AKTS 3

TKD 104 TÜRK DİLİ – II (2 0 2) AKTS 3

Dil nedir? Dil ve kültür ilişkisi Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri Türkçe’de sesler ve sınıflandırılması *Hece bilgisi İmla kuralları ve uygulaması Noktalama işaretleri ve uygulaması Yapım ekleri ve uygulaması *Kompozison yazmada kullanılan plan ve uygulaması Türkçe’de isim ve fiil çekimliri Zarf ve edatların Türkçe’de kullanılış şekilleri Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi ve teorik uygulamaları. İlmi yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar.

İNG 127 İNGİLİZCE I (2 2 3) AKTS 3

*Bu ders, öğrenim dili Türkçe olan ve İngilizce Hazırlık Programı izlemeyen Fakülte ve Yüksekokulların birinci sınıf güz döneminde ortak zorunlu ders olarak okutulan ve başlangıç düzeyinde Temel İngilizce Dilbilgisi ile birlikte okuma-anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir.

İNG 128 İNGİLİZCE II (2 2 3) AKTS 3

*İNG 127 dersinin devamı niteliğinde olan bu ders, Temel İngilizce dersinin ikinci aşaması olup öğrenim dili Türkçe olan ve İngilizce Hazırlık programı izlemeyen Fakülte ve Yüksek Okulların birinci sınıf bahar döneminde ortak zorunlu ders olarak okutulan ve başlangıç düzeyinde Temel İngilizce Dilbilgisi ile birlikte okuma-anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir.