12 Temmuz 2012 taihli ve 28351 saytılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6354 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde  Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla; 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Geçici 7 inci maddesine istinaden  eczane teknikerliği yetkilendirme eğitimi için 01.02.2013 günü tamamlanacak şekilde müracaatlar Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından 06.02.2013 tarihinde değerlendirilerek;   eczane teknikerliği yetkilendirme eğitim ve sınavına başvuru listesi Müdürlüğümüz Web sitesinde yayınlanmıştır.

SIRA NO ADI SOYADI TC KİMLİK NO DEĞERLENDİRME SONUCU
1 Süleyman YILDIZ 23702249560 Başvurusu Uygundur
2 Coşkun BİÇER 40318695512 Başvurusu Uygundur
3 Bengül AYDOĞAN 12922209546 Başvurusu Uygundur
4 Taner İNCE 30809007276 Başvurusu Uygundur
5 Özgür POLAT 28817075042 Başvurusu Uygundur
6 Mustafa KILIÇ 51235327660 Başvurusu Uygundur
7 Mustafa YILDIZ 44200564016 Başvurusu Uygundur
8 Birol AKGÜL 23675246184 Başvurusu Uygundur
9 Ali BAYTEMİR 46858477212 Başvurusu Uygundur
10 Şeyma DİNAR 21068337662 Başvurusu Uygundur
11 Ali İhsan KOYUNCU 18506426170 Başvurusu Uygundur
12 Mehmet KUŞÇU 12536624964 Başvurusu Uygundur
13 Sera ARSLAN 14057570942 Başvurusu Uygundur
14 İsa KÖSE 24452224678 Başvurusu Uygundur
15 Cihan ZORLU 27670846370 Başvurusu Uygundur
16 Mahmut ŞAHİN 59161065182 Çalışma Süresi Eksik
17 Cihan AYDOĞGU 55687179648 Çalışma Süresi Eksik
18 Tolga AKÇAKAYA 53380261110 Çalışma Süresi Eksik
19 Ali YILDIRIM 59464057808 Çalışma Süresi Eksik
20 Hicran TURGUT 59482054704 Çalışma Süresi Eksik
21 Sevim BAYRAM 53896238644 Çalışma Süresi Eksik
22 Mustafa GÖKTAŞ 22583290258 Çalışma Süresi Eksik
23 Samed ŞAHİN 59158065256 Çalışma Süresi Eksik
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir