Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 14.12.2012 tarih ve 774/34178 sayılı, 17.01.2013 tarih ve 2139 sayılı ve 24.01.2013 tarih ve 799/2976 sayılı emirleri gereği, 12/07/2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6354 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla;11/04/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Geçici  7 inci maddesinde “Bu fıkranın yürülüğe girdiği tarih itibariyle en az bir yıldan beri eczanede çalışanlardan 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde eczanede çalışan destek personeli eğitimini tamamlamış olanlar ve Sağlık bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemeye göre eğitim alacak olanlar eczane teknikeri yetkisiyle çalışabilir.” Hükmü yer almıştır.
Buna göre Kanunun yayımlandığı 12 Temmuz 2012 tarihi itibariyle (12.07.2011-12.07.2012 tarihleri arası) geriye doğru en az 1 yıldır eczane destek personeli olarak çalışanlara Kanun çerçevesinde  uygun şartları taşıyanlara eczane teknikeri yetkisi verilebilmesi amacıyla, adayların başvurularının sağlanması ve başvuruların  değerlendirilerek, başvuru dosyalarının, İl Sağlık Müdürlüklerinde muhafaza edilmesi, uygun şartları taşıyanların isim listelerinin Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilmesi hususundaki iş ve işlemlerin  İl Sağlık Müdürlüklerince kurulacak komisyonca yapılması istenmiştir.Akabinde Müdürlüğümüze intikal eden başvurular kabul edilmiştir.
03/01/2013 tarihli Makam Onayı ile  alınan Komisyon görevlendirmesine istinaden, 05/02/2013 ila 06/02/2013 tarihlerinde saat 09:00-12:00 arasında komisyon toplanmış olup, eksiksiz katılımla yapılan oturumda değerlendirme sonucu aşağıdaki kararlar oy birliği ile alınmıştır.

KOMİSYON DEĞERLENDİRMESİ SONUCU BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER
Tablo 1

06/02/2012 TARİHİNDE KOMİSYON TARAFIN KABUL EDİLENLERİN LİSTESİ
SIRA NO ADI SOYADI MÜRACAATI KABUL OLAN / RED OLAN
1 Mehmet ÖZGÜL MÜRACAATI KABUL OLAN
2 Alper AHRAZ MÜRACAATI KABUL OLAN
3 Fatih BOZ MÜRACAATI KABUL OLAN
4 Haydar DENİZDOLDURAN MÜRACAATI KABUL OLAN
5 Nebi MERT MÜRACAATI KABUL OLAN
6 Habibe AYKIN MÜRACAATI KABUL OLAN
7 Muhammet UZUN MÜRACAATI KABUL OLAN
8 Fazilet KİRİK MÜRACAATI KABUL OLAN
9 Ümit Emre AÇIKGÖZ MÜRACAATI KABUL OLAN
10 Ali ÇETİN MÜRACAATI KABUL OLAN
11 Serkan ÖNDER MÜRACAATI KABUL OLAN
12 Ashabil DOĞRU MÜRACAATI KABUL OLAN
13 Lütfi YILMAZ MÜRACAATI KABUL OLAN
14 Dilek GÜLER MÜRACAATI KABUL OLAN
15 Abdülhalit KİTİŞ MÜRACAATI KABUL OLAN
16 Bilal ÖZDEN MÜRACAATI KABUL OLAN
17 Mustafa TOYGUN MÜRACAATI KABUL OLAN
18 Osman SARIBIYIK MÜRACAATI KABUL OLAN
19 Gökhan YILDIRIM MÜRACAATI KABUL OLAN
20 Yaşar KILIÇ MÜRACAATI KABUL OLAN
21 İsmail MERCİMEK MÜRACAATI KABUL OLAN
22 Levent KILIÇ MÜRACAATI KABUL OLAN
23 Durdu KARPINAR MÜRACAATI KABUL OLAN
24 Hacı Cuma YALÇINKAYA MÜRACAATI KABUL OLAN
25 Fadime SERT MÜRACAATI KABUL OLAN
26 İbrahim GEÇKALAN MÜRACAATI KABUL OLAN
27 Saniye ÖZ MÜRACAATI KABUL OLAN
28 Döne MEZDEĞİ MÜRACAATI KABUL OLAN
29 Durmuş Ali TÜRKMEN MÜRACAATI KABUL OLAN
30 Fatih SOYLU MÜRACAATI KABUL OLAN
31 Esra EŞDÖŞEMECİ MÜRACAATI KABUL OLAN
32 Gül DEMİRCAN MÜRACAATI KABUL OLAN
33 Hüseyin ÜZÜM MÜRACAATI KABUL OLAN
34 Lütfi KARAPINAR MÜRACAATI KABUL OLAN
35 Ahmet ÇEVLİK MÜRACAATI KABUL OLAN
36 Mustafa ACİNİK MÜRACAATI KABUL OLAN
37 Ali RENKLİÖZ MÜRACAATI KABUL OLAN
38 Bilal BAYIR MÜRACAATI KABUL OLAN
39 Orhan KAYA MÜRACAATI KABUL OLAN
40 Osman YEŞİLYURT MÜRACAATI KABUL OLAN
41 Ahmet ŞAHİN MÜRACAATI KABUL OLAN
42 Tuncay YEMİŞEN MÜRACAATI KABUL OLAN
43 Ayhan KISACIKBERBER MÜRACAATI KABUL OLAN
44 Ali Özden YALÇIN MÜRACAATI KABUL OLAN
45 Mustafa ÖZLÜ MÜRACAATI KABUL OLAN
46 Hüseyin YEŞİLKAYA MÜRACAATI KABUL OLAN
47 Ali ARI MÜRACAATI KABUL OLAN
48 Sefa GÜRBÜZ MÜRACAATI KABUL OLAN
49 Gamze Hatun ÇİNTAY MÜRACAATI KABUL OLAN
50 İrfan AY MÜRACAATI KABUL OLAN
51 Ahmet ARGUZ MÜRACAATI KABUL OLAN
52 Mehmet NARLI MÜRACAATI KABUL OLAN
53 İnci YAMAN MÜRACAATI KABUL OLAN
54 Halil ÇÖZVELİOĞLU MÜRACAATI KABUL OLAN
55 Derya AKGEMCİ MÜRACAATI KABUL OLAN
56 Şule NAR MÜRACAATI KABUL OLAN
57 Kamil DEMİERİTEN MÜRACAATI KABUL OLAN
58 Gülcan TAŞ MÜRACAATI KABUL OLAN
59 Murat KÖŞ MÜRACAATI KABUL OLAN
60 Selma AÇIKGÖZ MÜRACAATI KABUL OLAN
61 Serkan AL MÜRACAATI KABUL OLAN
62 Arzu BAŞPINAR MÜRACAATI KABUL OLAN
63 Nurhayat YILDIZ MÜRACAATI KABUL OLAN

KOMİSYON DEĞERLENDİRMESİ SONUCU BAŞVURUSU RED EDİLENLER
Tablo 2

1 Büşra CEYHUN Red 12/07/2011-07/2012 Tarihleri S.S.K. Hizmet dökümü ve Çelışma Belgesi eksik
2 Ünal ÇOTU Red 12/07/2011-12/07/2012 (2011 yılı eksik) Tarihleri S.S.K. Hizmet Dökümü ve Çalışma belgesi eksik
3 Serdar ERGEN Red 12/07/2011-12/07/2012 Tarihleri  S.S.K Hizmet Dökümleri ve Çalışma Belgesi Eksik
4 Münevver ÇAM Red 12/07/2011-12/07/2012 Tarihleri  S.S.K Hizmet Dökümleri ve Çalışma Belgesi Eksik
5 Seden AKINCI Red 12/07/2011-12/07/2012 Tarihleri  S.S.K Hizmet Dökümleri ve Çalışma Belgesi Eksik
6 Esengül ÖRÜM Red 12/07/2011-12/07/2012 Tarihleri  S.S.K Hizmet Dökümleri ve Çalışma Belgesi Eksik
7 Yasin AKBAŞ Red 12/07/2011-12/07/2012 Tarihleri  S.S.K.Hizmet Döküm Listesi  eksik
8 Esra GÖKDUMAN Red 12/07/2011-12/07/2012 Tarihleri  S.S.K.Hizmet Döküm Listesi  eksik
9 Fatma AYA Red 12/07/2011-12/07/2012 Tarihleri  S.S.K.Hizmet Döküm Listesi  eksik
10 Erdoğan ÜZÜM Red 12/07/2011-12/07/2012 Tarihleri  S.S.K.Hizmet Döküm Listesi  eksik
11 Abdurrahman KARAKAŞ Red 12/07/2011-12/07/2012 Tarihleri  S.S.K.Hizmet Döküm Listesi  ve çalışma belgesi eksik
12 Ferhan GENÇ Red 12/07/2011-12/07/2012 Tarihleri ( 2011 Yılı) S.S.K.Hizmet Döküm Listesi  eksik
13 Mahmut İLKHAN Red 12/07/2011-12/07/2012 Tarihleri ( 2011 Yılı) S.S.K.Hizmet Döküm Listesi  eksik
14 Adem ÇERKEZOĞLU Red 12/07/2011-12/07/2012 Tarihleri ( 2011 Yılı) S.S.K.Hizmet Döküm Listesi  eksik
15 Ömer YEKTEUŞAKLARI Red 12/07/2011-12/07/2012 Tarihleri ( 2011 Yılı) S.S.K.Hizmet Döküm Listesi  ve çalışma belgesi eksik
16 Hatice AKDAŞ Red 12/07/2011-12/07/2012 Tarihleri ( 2011 Yılı) S.S.K.Hizmet Döküm Listesi  ve çalışma belgesi eksik
17 Yusuf KAYA Red 12/07/2011-12/07/2012 Tarihleri ( 2011 Yılı) S.S.K.Hizmet Döküm Listesi  ve çalışma belgesi eksik
18 Mustafa ARIKMERT Red 12/07/2011-12/07/2012 Tarihleri (2011 yılı ) S.S.K Hizmet Dökümleri  Eksik
19 Sercan CEYHAN Red 12/07/2011-12/07/2012 Tarihleri (2011 yılı ) S.S.K Hizmet Dökümleri  Eksik
20 Salih ÇOLAK Red 12/07/2011-12/07/2012 Tarihleri (2011 yılı ) S.S.K Hizmet Dökümleri  Eksik
21 Dudu TÜRKMEN Red 12/07/2011-12/07/2012 Tarihleri (2011 yılı ) S.S.K Hizmet Dökümleri ve Çalışma Belgesi Eksik
22 Arif ÖZTÜRK Red 12/07/2011-12/07/2012 Tarihleri (2011 yılı ) S.S.K Hizmet Dökümleri ve Çalışma Belgesi Eksik
23 Yemliha ARPACI Red 12/07/2011-12/07/2012 Tarihleri (2011 yılı ) S.S.K Hizmet Dökümleri ve Çalışma Belgesi Eksik
24 Fatma RENKLİÖZ Red 12/07/2011-12/07/2012 Tarihleri (2011 yılı ) S.S.K Hizmet Dökümleri ve Çalışma Belgesi Eksik
25 Cengiz DEVE Red 12/07/2011-12/07/2012 Tarihleri (2011 yılı ) S.S.K Hizmet Dökümleri ve Çalışma Belgesi Eksik
26 Fatma Yalçın SOLAK Red 12/07/2011-12/07/2012 Tarihleri (2012 yılı ) S.S.K Hizmet Dökümleri ve Çalışma Belgesi Eksik
27 Çiğdem KURT Red 12/07/2011-12/07/2012 Tarihleri (2012 yılı ) S.S.K Hizmet Dökümleri ve Çalışma Belgesi Eksik
28 Songül ÖZGÜL Red 12/07/2011-12/07/2012 Tarihleri (2012 yılı) ve Çalışma Belgesi eksik
29 Bahadır YURTSEVER Red 12/07/2011-12/07/2012 Tarihleri S.S.K Hizmet Dökümleri    Eksik
30 Ertuğrul DEMİRTAŞ Red 12/07/2011-12/07/2012 Tarihleri S.S.K Hizmet Dökümleri    Eksik
31 Elife ÖZTÜRK Red 12/07/2011-12/07/2012 Tarihleri S.S.K Hizmet Dökümleri ve Çalışma Belgesi Eksik
32 Handan Tülin BÖKE Red 12/07/2011-12/07/2012 Tarihleri S.S.K Hizmet Dökümleri ve Çalışma Belgesi Eksik
33 Özlem DİNÇER Red 12/07/2011-12/07/2012 Tarihleri S.S.K Hizmet Dökümleri ve Çalışma Belgesi Eksik
34 Mehmet ÖZDEMİR Red 12/07/2011-12/07/2012 Tarihleri S.S.K Hizmet Dökümleri ve Çalışma Belgesi Eksik
35 Hatice AKKÖK Red 12/07/2011-12/07/2012 Tarihleri S.S.K Hizmet Dökümleri ve Çalışma Belgesi Eksik
36 Gökhan OCAK Red 12/07/2011-12/07/2012 Tarihleri S.S.K Hizmet Dökümleri ve Çalışma Belgesi Eksik
37 Mehmet ÇAKMAK Red 12/07/2011-12/07/2012 Tarihleri S.S.K Hizmet Dökümleri ve Çalışma Belgesi Eksik
38 Gamze Hatun TEKİN Red 12/07/2011-12/07/2012 Tarihleri S.S.K. Hizmet Dökümü  eksik
39 Cennet KELEK Red 12/07/2011-12/07/2012 Tarihleri S.S.K. Hizmet Dökümü  eksik
40 Hacı Ahmet SEPETÇİ Red 12/07/2011-12/07/2012 Tarihleri S.S.K. Hizmet Dökümü  eksik
41 İnanç KARANFİL Red 12/07/2011-12/07/2012 Tarihleri S.S.K. Hizmet Dökümü  eksik
42 Furkan KOCA Red 12/07/2011-12/07/2012 Tarihleri S.S.K. Hizmet Dökümü  eksik
43 Gonca EVYAPAR Red 12/07/2011-12/07/2012 Tarihleri S.S.K. Hizmet Dökümü  eksik
44 İbrahim KONAR Red 12/07/2011-12/07/2012 Tarihleri S.S.K. Hizmet Dökümü  eksik
45 Keramettin SARI Red 12/07/2011-12/07/2012 Tarihleri S.S.K. Hizmet Dökümü  eksik
46 Fahri ÇINARLIDERE Red 12/07/2011-12/07/2012 Tarihleri S.S.K. Hizmet Dökümü belgesi eksik
47 İbrahim ESEN Red 12/07/2011-12/07/2012 Tarihleri S.S.K. Hizmet Dökümü belgesi eksik
48 Tolga MERCAN Red 12/07/2011-12/07/2012 Tarihleri S.S.K. Hizmet Dökümü eksik
49 Tuğba TUNÇ Red 12/07/2011-12/07/2012 Tarihleri S.S.K. Hizmet Dökümü ve Çalışma belgesi eksik
50 Süheyla DOĞAN Red 12/07/2011-12/0712012 Tarihleri (2011 yılı) S.S.K. Hizmet Dökümü eksik
51 Salih KORMAZ Red Çalışma Belgesi Yok
52 Yunus SEFRTDEMİR Red Çalışma Belgesi Yok
53 Zübeyde ATMACA Red S.S.K Hizmet Dökümü Onaysız Çalışma Belgesi yok
54 Tuba ZOR Red S.S.K. Hizmet Dökümü Onaysız
55 Yahya KARAGÖZ Red S.S.K Hizmet Dökümü Onaysız
56 Meliha GÖKSU Red S.S.K. Hizmet Dökümünün Aslı yok

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yukarıda belirtilen yazılarında 12 Temmuz 2012 tarihi itibariyle (12.07.2011-12.07.2012 tarihleri arası) geriye doğru en az 1 yıldır eczane destek personeli olarak çalıştığını belgeleyen ve çalıştıkları kurumdan aldıkları resmi belgeyi Ek1/B’de yer alan dilekçeye ekleyerek başvurularını yaparak Kanun çerçevesinde  uygun şartları taşıyanlardan 63 kişinin müracaatları kabul edilmiş,  56 kişinin ise çalışma süresi yetersiz olduğu için rededilmiştir. Toplam müraacat 119 kişidir.
                      Adayların İsim Listelerine itiraz süresi  08/02/2013-15/02/2013 tarihleri arasıdır. 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir