Hacettepe ÜniversitesiSözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete’de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz Hastaneleri’nde görevlendirmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

POZİSYON SAYI
Hemşire 60
Sağlık Teknikeri (Acil Tıp) 7
Sağlık Teknikeri (Eczane) 3
Sağlık Teknikeri (Gastroenteroloji) 1
Sağlık Teknikeri (Elektrofizyoloji-EEG-EMG Teknikeri) 1
Tekniker(Elektronik) 2

ARANILAN GENEL KOŞULLAR

 1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
 2. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
 3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini bilfiil tamamlamış olmak,
 4. 01.01.1983 ve sonrası doğumlu olmak,
 5. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
 6. Alım yapılacak branşta belirlenen yüksek okullardan ya da bölümden mezun olmak,
 7. Haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek,
 8. Şahsen yapılacak başvuru sırasında başvuru yapılacak pozisyonla ilgili anlatılacak ve/veya gösterilecek çalışma yerini ve koşullarını kabul etmek,

ÖNEMLİ NOT: 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

ÖĞRENİMLE İLGİLİ KOŞULLAR

 • Hemşirelik pozisyonu için, Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4 yıllık lisans mezunu olmak.
 • Sağlık Teknikeri (Acil Tıp) pozisyonu için, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu İlk ve Acil Yardım Bölümü 2 yıllık önlisans mezunu olmak.
 • Sağlık Teknikeri(Eczane) pozisyonu için, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Eczane Hizmetleri Bölümü 2 yıllık önlisans mezunu olmak, Pyxis MedStation 2000 Temel Kullanıcı Eğitimi sertifikasına sahip olmak.
 • Sağlık Teknikeri(Gastroenteroloji) pozisyonu için, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Labaratuvar Bölümü 2 yıllık önlisans mezunu olmak. Ayrıca sterilizasyon eğitimi aldığını ya da bu konuda çalıştığını belgeleyebilmek.
 • Sağlık Teknikeri(Elektrofizyoloji-EEG-EMG Teknikeri) pozisyonu için, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Elektrofizyoloji Teknikerliği Bölümü 2 yıllık önlisans mezunu olmak,
 • Tekniker(Elektronik Teknikeri) pozisyonu için, Meslek Yüksekokullarının Elektronik Teknolojisi Bölümünden 2 yıllık önlisans mezunu olmak.

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ ve ZAMANI

 1. Ön Lisans mezunları için 2012 yılı KPSSP93 ve lisans mezunları için 2012 yılı KPSSP3 puan türüne bakılacaktır.
 2. Adayların başvurularını C Katı İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne nüfus cüzdanı ve fotokopisi, diplomasının aslı ve fotokopisi, KPSS sonuç belgesi, “öğrenimle ilgili koşullar” kısmında istenilen belgeler, erkek adaylar için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi ile birlikte gazetedeki ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen yapmaları gerekmektedir.
 3. Adayların posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.
 4. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
 5. Sonuçlar KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde www.hastane.hacettepe.edu.tr  web adresinde yayınlanacaktır. Sonuçların açıklanmasından itibaren en geç 10 iş günü içinde gelmeyen aday sayısı kadar yedekten KPSS puan sırasına göre aday davet edilecektir.
 6. Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.hastane.hacettepe.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir