eczane-teknisyenleriTTB Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Gurubu ve İstanbul Tabip Odası’nın çağrısı ile 25 Kasım 2014 tarihinde gerçekleşen toplantıya kurumsal olarak katıldık. Toplantı sonrası yapılan oylamada mesleğimizi temsilen derneğimiz tarafından yönetim kurulu başkanımızın görevlendirilmesi uygun bulunmuştur.

Katılan Kurumlar tam listesi
–        Türk Tabipleri Birliği,

–        İstanbul Tabip Odası,

–        İstanbul Eczacı Odası

–        Eczane Teknisyenleri ve Teknikerleri, Sosyal ve Kültürel Gelişim Derneği

–        İstanbul Dişhekimleri Odası

–        İstanbul Veteriner Hek. Odası

–        İstanbul Barosu

–        Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

–        Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

–        İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi

–        SES Aksaray Şubesi

–        SES Şişli Şubesi

–        TÜMRAD-DER

ve kişisel olarak birçok sağlık çalışanı katıldı.

Toplantıda sağlık çalışanlarının sağlığı ve güvenliğine yönelik bugüne dek yürütülen çalışmaların anlatımı ile birlikte İstanbul Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Meclisi’nin kurulma amaç ve gerekçeleri belirtildi.

Amaçlar açısından;

–        Türkiye genelinde yürütülen tüm çalışmaların İstanbul düzeyinde somuta indirgenmesi, kurumların konuyu benimsemesi ve aktif olarak çalışmalara katılmasının sağlanması

–        İstanbul iline özgü potansiyelin, güçlerin ortaya çıkarılması, oluşturulması ve bunun ana çalışmalara katılmasının sağlanması, sinerjik gücün oluşturulması

–        Farklı meslek gruplarının ortak amaç ve hedefler konusunda birlikteliğinin sağlanması, ortak gücün oluşturulması öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Katılımcıların görüşlerini olumlu yönde belirtmesi ve yapılacak olan çalışmalarda dikkate alınması gereken önerileri ile birlikte “İstanbul Sağlık Çalışanları Sağlığı Meclisi” oluşturulması kararı tüm katılımcılar tarafından onaylandı.

Ayrıca;

1.      Meclisin sekreterlik görevlerinin İstanbul Tabip Odası tarafından yürütülmesi

2.      Meclisin en geç 3 aylık periyotlarla, oluşturulacak olan yürütme kurulunun ise en az ayda bir kez toplanması

3.      Meclise yeni katılımlarının sağlanması

4.      Yürütmenin oluşturacağı çalışma programına bağlı olarak çalışmaların başlatılması ve yürütülmesine karar verildi.

Yürütme kurulu adaylığı için aday olan, önerilen;

1.      Hasan Oğan – TTB Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Gurubu

2.      Ümit Şen – İstanbul Tabip Odası

3.      Ozan Toroman – İstanbul Tabip Odası

4.      Fadime Kavak – SES Şişli Şubesi

5.      Heybet Aslanoğlu – TÜMRAD-DER

6.      Şadiye Çetintaş – İşyeri hekimi

7.      Ozan Özken – Sait Çiftçi Devlet Hastanesi

8.      Nesrin Özkaya – İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi

9.      Habeş Anık – Eczane Teknisyenleri ve Teknikerleri Sosyal ve Kültürel Gelişim Derneği

oy birliği ile kurul üyeliğine seçildiler.

İstanbul Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Meclisi

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir