Eczane Destek Personeli Uygulama Eğitimi Usul ve EsaslarıEczane Destek Personeli Uygulama Eğitimi Usul ve Esasları

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından Eczane Destek Personeli Uygulama Eğitimi Usul ve Esasları Yayınlandı.

Etd.gen.tr

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 99910406/770/2013.5363.36756
Konu : Eczane Teknikerliği
Yetkilendirme Eğitimi

İlgi (a):14.12.2012 tarihli ve 34178 sayılı ve
(b):24.09.2013 tarihli ve 2013.5363.32540/770 sayılı yazılarımız.

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Geçici 7 nci maddesi gereğince Bakanlığımız ile Türk Eczacıları Birliği ve 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde Kanunun aradığı uygun şartları taşıdıkları belirlenerek 19 Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitimsistemine kayıt yaptıran eczane destek personeli olarak çalışan adayların yetkilendirme eğitimleri 11 Kasım 2013 günü başlayıp 15 Şubat 2014 günü tamamlanacaktır.

Teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecek eğitimin hem teorik hem de uygulamalı bölümleri 265’er saat sürecek ve teorik eğitimle birlikte uygulamalı eğitim de başlamış olacaktır. Eğitimin teorik bölümü 19 Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi tarafında uzaktan eğitimle, uygulamalı eğitim ise eczanelerde gerçekleştirilecektir. Her iki eğitim de başladıktan itibaren en geç 3 ay içerisinde tamamlanacaktır ve her iki eğitime de 265’er saat devam zorunludur.

Aday teorik eğitimiyle birlikte eczanedeki 265 saatlik uygulamalı eğitimini tamamladıktan sonra, Ek 1’deyer alan ve Bakanlığımız internet sayfasında da yayınlanan (www.saglik.gov.tr) “ECZANE DESTEK PERSONELİ UYGULAMALI EĞİTİM DEĞERLENDİRME FORMU”, uygulamanın yapıldığı eczanenin eczacısı tarafından doldurulup imzalanacak ve en geç 21 Şubat 2014 günü mesai bitimine kadar il sağlık müdürlüğünün ilgili şubesine teslim edilecektir. Formlar il sağlık müdürlüğünde muhafaza edilecek olup il sağlık müdürlüğü formların teslimini takiben adayların isim listelerini Ek 2’de yer alan formata uygun olarak en geç 28 Şubat 2014 tarihine kadar Bakanlığımıza ve www.shgm.egitim@saglik.gov.tr adresine gönderecektir.

Yapılacak sınava her iki eğitimi de eksiksiz tamamlayanlar katılabileceklerdir. 19 Mayıs Üniversitesi uzaktan eğitim sistemine kayıt yaptırmış olmak şartıyla, gerek teorik gerekse uygulamalı eğitime askerlik, doğum, hastalık gibi mazeretleriyle katılamayanlar bulundukları il sağlık müdürlüğüne belgeleri ve durumlarını bildirir bir dilekçeyle başvuruda bulunacaklardır. Bu adayların dilekçe ve belgeleri Bakanlığa gönderilecek olup, bu durumdaki adaylar yapılacak duyuruya göre hareket edeceklerdir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
Bakan a.
Genel Müdür V.

EK-1

ECZANE DESTEK PERSONELİ UYGULAMALI EĞİTİM DEĞERLENDİRME FORMU

 

(Bu form; uygulamalı pratik eğitimin yapıldığı eczanenin eczacısı tarafından değerlendirilecektir.)

 

………………………………………. TC Kimlik Numaralı ……………………………………………… isimli eczane destek personeli adayı eczanemde aşağıdaki başlıkları içeren uygulamalı eğitimi almıştır. Uygulamalı eğitim sonrası tarafımca yapılan değerlendirme aşağıda belirtilmiştir.

 

Yeterlik Alanları

Yeterli

Yetersiz

1

Hijyen bilgisi

2

İş önlüğü

3

Araç, gereç ve ekipman bilgisi

4

Laboratuvar temizliği ve düzeni

5

Laboratuvar malzemeleri bilgisi

6

İş güvenliği önlemleri bilgisi

7

Standart ölçü ve ölçme sistemleri bilgisi

8

Tartım bilgisi ve hassas terazi kullanımı

9

İlk yardım bilgisi

10

İşletmecilik bilgisi

11

Yasal düzenlemeler hakkında bilgi

12

Temel muhasebe bilgisi

13

Bilgisayar uygulamalarına ait bilgiler

14

Organizasyon yeteneği

15

Meslek ahlakına sahip çıkma

16

Sır saklama

17

İkna yeteneği

18

Ekip çalışmasına uygunluk

19

Karar verme

20

Dinleme yeteneği

21

Eczane içi iletişim becerisi

22

Hastalarla iletişim

23

Itriyat ve kozmetik ürün bilgisi

24

Reçete okuyabilme

25

Reçete karşılayabilme

26

İlaç saklama, depolama ve etiketleme bilgisi

27

Majistral ilaç yapımı, etiketlenmesi, ambalajlanması

28

Envanter ve kayıt işlemleri

29

Stok kontrol

30

Soğuk zincir bilgisi

 

Not: Aday yukarıdaki maddelerin en az % 60’ında yeterli olduğu takdirde başarılı olarak değerlendirilecektir.

 

SONUÇ: ☐ BAŞARILI ☐ BAŞARISIZ

Eczane Adı                            :

Eczacı Adı Soyadı :

İmza ve Kaşe                        :

PDF OLARAK İNDİRİN WORD OLARAK İNDİRİN

Kaynak: Teis

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir