Eczane Çalışanları Taslak Meslek standardı daha önce Türk Eczacıları Birliği tarafından MYK ile yapılan protokolle hazırlanmaya başlanmıştı. Türk Eczacıları Birliği yayınladığı duyuru ile Tüm ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş ve bölüm eklemesi tavsiyesi istemektedir. Derneğimiz tarafından en kısa zamanda bir toplantı gerçekleştirilip ilgili eklemeler hakkında Üniversitelerin ilgili bölümlerinden görüş alınarak bildirim yapılacaktır.

Tüm kurumlara açık olan işlemlerin derneklerimiz tarafından dikkate alınarak bildirilmesini rica ederiz.

EKLER ve TEB Duyurusu

TEB ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) arasında 16.10.2009 tarihinde Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü imzalanmış ve bu protokol kapsamında hazırlanan Eczane Teknik Hizmetleri – Seviye 5 ve Eczane Destek Hizmetleri Çalışanı – Seviye 3 meslek standartları ilgili dağıtım yapılan kurum ve kuruluşlardan gelen değerlendirmelerin taslaklara yansıtılmasının ardından 15 Aralık 2010 tarihinde gerçekleştirilen MYK Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komitesi’ne sunulmuştu.

Ancak, Sektör Komitesi toplantısının yapıldığı dönemde Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Sağlık Meslekleri Kanun Taslağı çalışmaları ve ardından, 06.04.2011 tarihinde 6225 Kanun numarası ile taslağın yasalaşması nedeni ile sağlık sektöründeki meslek standardı hazırlama çalışmaları ertelenmişti.

Sağlık Bakanlığımız süreç içinde konuyu yeniden ele almış, 13.06.2018 tarihinde Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Mesleki Yeterlilik Kurumuna iletmiş oldukları yazılarında Eczane Teknik Hizmetleri (Seviye 5) ve Eczane Destek Hizmetleri Çalışanı (Seviye 3) için hazırlanan meslek standartlarının uygun olduğuna dair görüş bildirilmiştir. Bu kapsamda MYK’nın Birliğimize yaptığı bilgilendirme doğrultusunda, Birliğimizce hazırlanan meslek standartlarının mevcut yasa ve yönetmelikler bağlamında gözden geçirilmesi ve düzenlenmesi süreçleri tamamlanmış olup, daha önceki çalışma sürecinde görüş alınan Kurum ve Kuruluşlara yeniden değerlendirme için gönderilmiştir. Ayrıca Birliğimiz web sitesinden duyurusu yapılmak sureti ile ilgili tarafların görüşüne açılmıştır.

Hazırlanan taslak meslek standartları ve taslak meslek standardı görüş bildirme formu aşağıda bilgilerinize sunulmuş olup, katkılarınız standartların kalite ve etkinliğini artıracaktır.

Meslek standartları taslaklarına ilişkin görüş ve öneriler, en geç 20 Aralık 2018 Perşembe günü saat 16.30’a kadar “Taslak Meslek Standardı Görüş Bildirme Formu” ile her taslak için ayrı hazırlanarak teb@teb.org.tr  mail adresi üzerinden bildirilebilir.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Taslak Meslek Standartları ve Görüş Bildirme Formları aşağıdaki şekildedir:

Eczane Teknik Hizmetleri – Seviye 5

Eczane Teknik Hizmetleri – Seviye 3

Taslak Meslek Standardı Görüş Bildirme Formu