ECZANEDeğerli Eczacılarımız ve Meslektaşlarımız;

Kaygı rüzgarlarının estiği şu günlerde Eczacıların ve Eczane Teknisyenlerinin ortak noktası olan eczanelerin yaşadığı polemikler yerini kaosa çevirmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde Ankara’da gerçekleşen bir oturumda bazı eczacılarımız tarafından derneklerimize yönelik suistimal edici konuşmalar ve davranışlar yer almış ve bazı meslektaşlarımız tarafından kınanmıştı. Aynı eczacı tarafından Eczacılar Birliği’ne baskı yapılarak bazı iş ve işleyişlerin yaptırım haline dönüşmesine sebep olmuştur. Bir işyerinde çalışma sistemlerini belirleyici kurum meslek birlikleri değil Çalışma Bakanlığı olduğu gerçeği unutularak bazı anlamsız dosyalar ortaya çıkarılmış ve meslektaşlarımıza zorla imzalatılmak istenmektedir. Bu dosyalar ne kadar imzalanırsa imzalansın İş Mahkemeleri tarafından kayda değer bulunmayacağını hala anlamamaları ise ayrı bir sorumsuzluk örneğidir.

Bu denli çekişmeler yerine insani yaşam modellerinin düzenlenmesi yolunun izlenmesi gerektiği unutulmamalıdır. Her ne şekilde olursa olsun önemli olan mesleğin korunması ilkesini benimsemiş bir meslek topluluğu haline gelmek yerine bu denli çirkin çalışmalardan uzak durulması gerekmektedir. Kurumumuz tarafından kurulduğumuz günden bu yana mesleki gelişimleri takip edip halkımıza, ülkemize ne kadar fayda sağlayabiliriz konusunda çalışmalar yürüttük ve pek tabi ki bunları yaparken meslektaşlarımızın haklarını savunmaktan asla geri kalmadık.

Türkiye’deki Eczane Teknisyenleri ve Teknikerleri için ilk ve tek Mesleki Sivil Toplum Kuruluşu olan kurumumuzun Eczacılarımız ile çatıştığı zamanlarda oldu anlaştığı zamanlarda fakat bunların hiç birini eczacılık medyasına yansıtmadık. Sebebi ise bizler eczacılarımız ile patron işçi ilişkisi yerine abi, abla, kardeş vb.. yaklaşımları gösterdik. Şimdi ki durumda ise eczanelerde çalışan bizler alt sınıf gibi gösterilmek isteniyor. Fakat bu sınıf farklılığı oluşturma aşamasında eczacılarımız değil eczacılarımızın bağlı olduğu meslek örgütleri yapmaya çalışıyor.

Eczanelerin çalışma saatleri konusunda ülkemizde ki çoğu eczacımızda aynı görüşe sahip olmasına rağmen bağlı oldukları meslek örgütü yöneticilerinin eczanelerinin merkezi konumda olması dolayısıyla bu kararlar alındığını çok iyi biliyoruz.

Şimdilerde fabrikalarda çoğul çalışan işçilerle yapılan iş sözleşmelerini devşirip eczanede eczacı ile aynı ortamı kullanan ve halkımızın saygınlıkla karşıladığı bir meslek gurubunu ikiye bölmeye çalışmaları ise işin kötü tarafı. İşin en vahim tarafı ise eczanelerde bu tip yazışmaları okuyan eczacılarımız ile meslektaşlarımız arasında iş ve işleyişi durduracak seviyede polemik yaşanması.

Korkarız ki bu tip durumlar eczacılık sektörüne ciddi zararlar verebrilir. Bunu önlemenin yolu ise çalışma şartlarının iyileştirilmesi konusunda görüş alışverişi için eczane teknisyenliği meslek örgütleri ile irtibata geçmektir. Bunu sağlaması gereken ise eczacı meslek örgütleridir. Çalıştay vb.. çalışmalarda eczane teknisyenleri derneklerinin davet edilmesi eczacılık sektörünün yararına olacaktır.

Eczacılık sektörü halkın en yakın sağlık danışmanı görevinden uzaklaştırılıp bu tip polemikler yüzünden ciddi zarar görebilir.

Bahsi geçen dernek mesleki stk olmamasına rağmen meslektaşlarımız tarafından kurulmuştur. Meslektaşlarımıza yönelik gerçekleştirilecek her türlü aksi konuşmaların şiddetle karşısında olduğumuzun bilinmesini önemle bildiririz

Çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve çatışmaların durdurulması mesleğin korunması ümidiyle.

HABEŞ ANIK
YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKAN
ECZANE TEKNİSYENLERİ VE TEKNİKERLERİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞİM DERNEĞİ

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir