Değerli Meslektaşlarımız;

İçinde bulunduğumuz 21.yüzyıl içinde ülkenin ve dünya ekonomisinin gidişi, politik hayatın belirsizlikleri, çarpık kentleşme ve yetersiz altyapı imkanları, teknolojik değişikliklerin değişime uğrattığı yaşam tarzı, alışkanlıklar, zor, rekabetçi, aşırı çalışmaya dayalı endüstriyel yaşam gibi nedenler, çağımızın hastalığı olarak görülen stresin insanları tehdit eden bir büyük tehlike olarak belirmesine yol açmaktadır.

İş, insan yaşamı içinde önemli bir yer tutmaktadır. İşle ilgili faktörler ve olumsuzlukların çalışanlar üzerinde fizyolojik, psikolojik baskılar ve yıkımlar oluşturduğu, onların sağlık ve başarılarını olumsuz yönde etkilediği araştırmalarla da tespit edilmiş bulunmaktadır. Özellikle işgücü devrini arttırdığı ve işe devamsızlığın, işten ayrılma isteğinin en önemli nedenlerinden biri olduğu bilinmektedir.

Bu sebeple derneğimiz tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kültür Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde çalışma koşullarımız ve maddi sıkıntılarımız göz önüne alınarak bir takım etkinliklere (örneğin: Konser, seminer, söyleşi, sinema, sergi vb..) katılımımızın yaşam biçimimizi önemli bir biçimde geliştireceğini düşünmekteyiz.

Bu bakımdan derneğimiz tüm meslektaşlarımızın bu etkinliklere katılabilmesini sağlamak adına görüşmeler yapmış ve etkinliklere katılım sağlanması adına ortak bir internet sitesinden duyurular yapılmak üzere görüşmeler tamamlanmıştır.

Derneğimiz altyapısı tamamlandığında internet sitesini tüm meslektaşlarımıza duyuracaktır.

Not: Diğer il ve bölgeler ile görüşmeler sürmektedir. Önümüzdeki günlerde görüşmeler sağlandığında sitemizden duyurulacaktır.

Eczane Teknisyenleri ve Teknikerleri, Sosyal ve Kültürel Gelişim Derneği

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir