Bilindiği üzere derneğimiz kurulduğu günden bu yana etkin görüşmeler yaparak eczane çalışanlarımızın çalışma koşulları hakkında iyileştirmeler yapılması gerekliliğini dile getirmiştir. Eczacı odalarımızla yaptığımız görüşmelerde çalışmaların halkın ilaca erişimini kısıtlamayacak nitelikte yapılması gerekliliği konusunda her zaman hem fikir olduk.

Fakat gelişen teknoloji akımı, bölgelerde eczanelerin konumları, her noktaya ulaşabilen toplu taşıma araçları vb. gibi nedenlerle ilaca erişim her zaman mümkün olduğunu belirtmekteyiz. Zaten Eczacı Odaları ve İl Sağlık Müdürlükleri tarafından bölgelerin ihtiyacına uygun nöbet çizelgeleri oluşturmakta ve halkın ilaca en kolay ulaşabileceği konumlarda nöbetlendirme yapıldığı herkes tarafından bilinmektedir. Kaldı ki Eczacı Odalarının görevleri arasında bölge eczacıları ile ortak karar alarak ve bazı bölgelerde temsilci eczacılar oluşturarak halkın ilaca ulaşımını kolaylaştıracak çalışmaları yapmaktır. Bu bakımdan yapılacak çalışma saati iyileştirmeleri halkın ilaca ulaşımını olumsuz yönde etkilemeyecektir.

Bu sebeple derneğimiz tarafından 54 bölge eczacı odasına ve 81 il sağlık müdürlüğüne ekteki dosya bugün itibariyle iletilmeye başlanmıştır.

İLETİLEN YAZI İÇİN TIKLAYINIZ