Ülkemizde pek çok konuda kurulmuş STK mevcuttur fakat bunların kaçının o meslek grubunun sorunlarının çözümü veya mesleki gelişimi konusunda gerçek girişimlerde bulunduğu ve o meslek grubunun hayati, sosyal, kültürel, ekonomik haklarını ne oranda savunup savunmadığı ortadadır.

Bu bağlamda bakılacak olursa; var olan Eczane Teknisyenleri Dernekleri / Teknikerleri faaliyet amaçları doğrultusunda değil, sadece geziler ve bilumum organizasyonlar düzenleyerek asıl amacı olan mesleki değerlerin korunması, mesleki ve kişisel gelişimin arttırılması, kültürel ve sosyoekonomik durumlarının iyileştirilmesine dair çalışmalar konusunda, idari zafiyetler göstermek ve dışarıdan gelen seslere kulak kabartmayıp, içe dönüklüğü STK olmanın kuralı sanmalarından dolayı adeta “Sen Ben Bizim Oğlan” mantığı ile iş görmez hale gelmişlerdir.

STK Olmanın gereklerini yerine getirmeyen ve sorunların çözümleri için önerilerimize kulak tıkanan biz Eczane Teknisyen ve Teknikerleri yeni bir oluşum içersine girmeyi bir zaruret olarak görmekteyiz.

Bildiğiniz gibi artık ülkemizde Eczane Teknikerleri Üniversite düzeyinde eğitimler görmeye başlamıştır, mevcut Eczane Teknisyenlerimiz ise sertifikalı eğitimler ile bilgi, beceri ve eğitim yeterliliği anlamında üniversite düzeyine yükseltilmeye çalışılmıştır. Bu çaba ve gayretlerin yeterli çalışma ile desteklenip desteklenmediğini siz meslektaşlarımızın takdirine bırakıyoruz.

Oysa maddi olanakları sınırlı olan Eczane çalışanlarımızın birlik olarak gerek mesleki gerekse kişisel gelişimleri ve sosyal haklarının koruna bilmesi için hızlı kararlar alıp çalışmalar yapılması zaruridir.

Tüm bu olaylar göz önüne alındığın da, her düşünceye açık ve herkesin fikrine önem veren Eczane çalışanlarının; sosyal, kültürel, sanatsal ve mesleki gelişimleri konusunda faaliyet gösteren diğer derneklere destek olmak ve mevcut derneklerin yapamadıklarını yapmak, yeni fikirler üretip, meslek grubunun gelişimine ivme kazandırmak için bizler; Eczane Teknisyenleri ve Teknikerleri, Sosyal ve Kültürel Gelişim Derneği’ni 05/04/2012 tarihinde İçişleri Bakanlığı ‘na başvurumuza istinaden kurmuş bulunmaktayız. 

Ve tüm arkadaşlarımızı bizlere katılmaya davet ediyoruz.

Tüm Eczane çalışanları ve bizlerin sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda gelişmesini arzu eden gönüllüleri aramızda görmekten onur duyarız.

Eczane Teknisyenleri ve Teknikerleri, Sosyal ve Kültürel Gelişim Derneği

Geçici Yönetim Kurulu