dermokozmetikSon dönemde yapılan yasal düzenlemelerin bir sonucu olarak ilaç kar marjlarının kademeli olarak düşmesi özellikle Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, Türkiye’de eczacılık sektörünün, ilaç dışı ürün gruplarına eğilim gösterilmesine neden oldu.

İlaç fiyatlarının düşmesi ile yüzde 60 oranında daralan ve tehdit altına giren eczacılığın kurtuluşu ilaç dışı kategoriler olarak gösteriliyor. Dermokozmetik, fitoterapi, besin destekleri, vitaminler, medikal ve ortopedik gibi ürün gruplarını barındıran bu kategoriler ile eczacılık ayakta kalmaya çalışıyor.

İlaç dışı ürün grubu içinde en çok dikkat çeken ve gelişime açık pazar ise dermokozmetik. Dermokozmetik, kozmetik ürünlerden ayıran temel özellikler, çözüme yönelik ve öncelik olarak cilt sağlığını hedefl iyor olması. Ayrıca dermokozmetik ürünler, müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilen geniş ürün çeşitliliğine sahip. İlaç tedavisini destekleyen ve satış noktasında pazarlama kolaylığı sunan ürünler. Eczacıların kozmetoloji eğitimi almış tek meslek grubu olması, dermokozmetik ürünler için en uygun konum olmalarını sağlıyor. Dermokozmetik pazarını çekici hale getiren en önemli etkenlerin başında ise kar marjı geliyor. Kar marjındaki yükseklik ve Türkiye pazarındaki büyüme hızı bu alanda yerli ve yabancı yatırımcıların da ilgisini çekiyor.

Kozmetiğin yüzde 10′u

Dermatologların önerdiği bu ürünlerin yüzde 65′i eczanelerde satılıyor. Türkiye’de 24 bin üzerinde eczane bulunuyor ve dermokozmetik satışını yapan eczane sayısı bu rakamın yalnızca yüzde 2′sini oluşturuyor. Dermokozmetik ürün satan eczanelerin cirolarını yüzde 50′sini ilaç ve yüzde 50′sini OTC (reçetesiz – tezgah üstü) grubu ürünlerin oluşturduğu tahmin ediliyor. 2011 yılında 5.9 milyar TL büyüklüğünde olan Türkiye kozmetik pazarının 2015 yılında 6.9 milyar, 2016′da 7.1 milyar TL’ye çıkması bekleniyor. Dermokozmetik ürünler, kozmetik pazarının yüzde 10′luk dilimini oluşturuyor. Dermokozmetik pazarının her yıl yüzde 15-20 aralığında bir büyüme gerçekleştirdiği ifade ediliyor.

Pazarın hakimi yabancılar

Tüm bu nedenlerle dermokozmetik pazarı, büyümekte ve gelecek vaat eden bir pazar olarak anlam kazanıyor ve yerli – yabancı markaların ilgisini Türkiye üzerine çekiyor. Hali hazırda Türkiye pazarında 100′ün üzerinde dermokozmetik markası bulunuyor. Pazarda Fransız menşeili markalar majör olarak yer alırken, Amerika ve diğer Avrupa ülkeleri menşeili markalar da kendini gösteriyor.

Türkiye’de Eczacılığı anlatmaya çalışan Eczane Teknisyenleri ve Teknikerleri, Sosyal ve Kültürel Gelişim Derneği Başkanı Habeş ANIK “Türkiye’de Eczacılığın Kurtuluşu İlaç Dışı Ürünler” olarak değerlendirdi.

Eczacılık alanında oluşan olumsuz gelişmeler eczacıları oldukça zor durumda bırakıyor. Sektörel bakışta eczanelerde hizmet veren Eczane Çalışanları derneğin katkıları ile 22 farklı eğitim ve 2 farklı mesleki eğitim ile sağlık danışmanlığı hizmeti veriyor. Türkiye’de 24.000 üzerinde eczane bulunmasına rağmen bu eczanelerde toplamda 70.000 eczane çalışanı bulunmakta. Bu çalışanların tamamı Eczane Teknisyenleri ve Teknikerleri, Sosyal ve Kültürel Gelişim Derneği katkısıyla sürekli eğitimlere tabi tutulmakta. Sağlık danışmanlığı hizmeti vermenin yanı sıra Dermokozmetik alanında tecrübe sahibi olan eczane çalışanları halk sağlığına önemli katkılarda bulunuyor.

Basın Açıklamasına yer veren internet siteleri

1. http://www.medimagazin.com.tr/eczaci/genel/tr-turkiyede-eczaciligin-kurtulusu-ilac-disi-urunler-4-34-65517.html

2.