14-mart-tip-bayramiBasına ve Kamuoyuna;

Bazı eczanelerimizde hem eczacılarımız, hemde eczane çalışanlarımız muayene ücretleri ve katılım payları sebebiyle, sözlü şiddete maruz kalmaktadır. Şanlıurfa’da çalışan birçok uzman hekim karşılaştıkları şiddet sonucunda başka illere tayin yaptırmak için Sağlık Bakanlığı’na müracaat etmişler. Kahramanmaraş’ta acildeki doktoru, hasta yakınları dövmüşler. Ülkemizde Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet gün geçtikçe artmaktadır.

Her gün gazetelerde, sağlık çalışanlarına yapılan saldırıları, yaralama ve darp olaylarını üzülerek gözlemlemekteyiz. Sağlık hizmetlerinin neredeyse her aşamasında kendini göstererek, sağlık çalışanlarının ruh ve beden bütünlüklerini, hatta yaşamlarını hedef alan şiddet olayları; sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli bir sorun haline gelmiştir. Şiddete karşı neredeyse hiç ya da yeterli önlem alınmaması sağlık çalışanlarının, hastaları ile güvene dayalı ilişki ve hizmetin gerektirdiği sağlıklı iletişimi kurmalarını engellemektedir. Şiddet tehdidi, sağlık çalışanlarının iş yerlerinde kendilerini güvende hissetmemelerine neden olmaktadır.

Sağlık çalışanlarının ruhsal ve bedensel bütünlüklerinin korunması, çalışma güvenliğinin garanti altına alınması, hastalar ile karşılıklı saygı ve güvene dayalı ilişkiler kurulması için ivedi önlemlerin alınması gereklidir. Sağlık çalışanlarının ve konu ile ilgili sivil toplum örgütlerinin katılımı ile şiddetin önlenmesine yönelik bugüne kadar çıkarılan düzenlemeler kamuoyu, meslek örgütleri ve sağlık çalışanlarınca yapılan eleştiriler çerçevesinde yeniden düzenlenmelidir.

Artan şiddetin sağlık çalışanlarının ruhsal ve bedensel sağlıkları üzerinde yarattığı olumsuz etkiler ve sağlık çalışanlarının temel haklarının ihlali, derneğimizce kaygı ile izlenmektedir. Derneğimiz sağlık çalışanlarına karşı şiddetin önlenmesi için her türlü tedbir ve çalışmayı destekleyecektir.

Eczane Teknisyenleri ve Teknikerleri, Sosyal ve Kültürel Gelişim Derneği

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir