Değerli Meslektaşlarımız;

Daha önce Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Ececzane-teknisyeni-egitimizacıları Birliği tarafından düzenlenen Eczane Teknisyenliği eğitim programında 47.741 kişi sertifika almış/almaya hak kazanmıştır.

  • 2008-2009 arası     27.984 kişi

  • 2009-2010 arası       9130 kişi

  • 2010-2011 arası       7883 kişi

  • 2011-2012 arası          44 kişidir.

  • Sertifikasını kazanmış ama teslim almamış olanların sayısı da 2700 kişidir.

Şu anda Sağlık Bakanlığı ve 19 Mayıs Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen Eczane Teknisyenliği yetkilendirme programında 11.500 kişi eğitime katılmaya hak kazanmış ve eğitimleri devam etmektedir.

Başvurmamış arkadaşlar, Kanundaki 12/07/2011 ve 12/07/2012 tarihleri arasında yasal mazereti olanlar ( örneğin ;doğum veya askerlik ,hastalık gibi) bunların belgeleri ve daha önce en az 1 yıl çalıştıklarını gösteren belge ile 8 -15 şubat 2013 tarihleri arasında İl Sağlık Müdürlüklerindeki listeleri kontrol ederek ,başvuruda bulunmuşlardı.

İtiraz ettiğimiz (12/07/2011-12/07/2012 tarihleri arasıyla sınırlandırılan)  bir yıllık süre için yapılan görüşmede kanunu bu şekilde yorumlamalarının nedeni sorulduğunda; kanunda diğer mesleklerde (diş teknisyenleri için) süre 5 yıl olduğu halde, eczane teknisyenlerinde sürenin 1 yıl olarak belirlenmesi, kanunun eczane teknisyenleri için verdiği hakkı son bir yılla sınırlı olarak yorumlanması ve uygulanmasına neden olduğu anlaşılmıştır.

Derneğimiz tarafından yapılan görüşme sonucu eğitim programlarına katılamayan veya gün sayıları yeterli olmayan meslektaşlarımızın yeniden değerlendirilmesi ve eğitim kapsamının yeniden gözden geçirilmesi için şu linkte yer alan formu doldurmalarını istemiştik. Yaklaşık sekiz bin meslektaşımız formu doldurarak eğitimlerin devam ettirilmesini ve mağduriyetlerin giderilmesini istemişti.

Derneğimiz yönetim kurulu başkanı tarafından yöneticilerle görüşmeler yapılmış ve eğitim programı tekrar gözden geçirilip uygulanmaz ise yaklaşık 8.000 meslektaşımızın işinden çıkarılmasının söz konusu olacağı bildirilmiştir.

Fakat bugün gelinen noktada ise henüz ilgili kurumlardan yanıt gelmediği gibi ilgilenmedikleri de tarafımızdan gözlenmektedir. Başta eczacı birlikleri ve meslek odaları olmak üzere tüm kurumların sırt çevirdiği açıkça görülmektedir.

Programın başlatılması için protokol görüşmelerinde STK’ların onayladığı görülmektedir. (O tarihlerde bizim derneğimiz ise henüz kurulmamıştı.)

Görülen o ki o dönemde danışılan tüm Dernek, Federasyon, Konfederasyonlar tarafından bu günkü durum izlenmemiş ilgilenilmemiştir. Yasa, yönetmelik, kanun bilmez anlayış ile şu anda bizde başvurusu bulunan yaklaşık sekizbin meslektaşımızın mağdur durumda kalmasının en büyük sebebi o dönem dikkate alınmayan ve eczacı birliklerine sırtını yaslayarak okumadan imzalanan protokollerdir. (Derneğimizde eş kayıtları mevcuttur.)

Bundan sonra ne yapacağız

İzlenecek yolların en başında eğitim programlarının gözden geçirilmesi ve yeniden programlanması için başvuruların yapılması.(Tarafımızdan yapılmıştır.)
Mağduriyeti bulunan meslektaşlarımızın meslek süreleri izlenerek Meslek Kimliği kazandırılması. (Tarafımızdan Başvuru yapılmıştır.)
Eczane’de geçen süre ile şu an mesleki gelişim süreçlerinin analiz edilmesi ve ilgili kurumlara iletilmesi.(Tarafımızdan işlemlere başlanmıştır.)
Aynı türden mesleklerin incelenmesi (Acil Tıp, Diş Teknisyenliği vs..) ve eğitim süreçlerinin takip edilmesi.

Bahsi geçen işlemler derneğimiz tarafından eğitim programı süresince yapılmaktadır. Program sona erdiğinde ise yapılacak işlemlerin başında mesleki kimlik havuzu olacaktır. BU KONUDA DERNEĞİMİZE ÜYE OLMANIZ GEREKMEKTEDİR.

İlgili eczacılık meslek birliklerine başvurarak Eczanelerde yeni çalışan alınmaması Mağdur Eczane Teknisyenleri’ne yenileri eklenmemesi konusunda bilgilendirme yapılması sağlanacaktır.

İlgili denetmen kurumlara başvurarak çalışma süreleri dikkate alınarak belgesiz çalışan Eczane Teknisyenlerinin mağdur edilmemesi istenecektir.

Aynı süreçte Milli Eğitim Bakanlığı’na yeni bir eğitim programı düzenlenmesi konusunda başvuru yapılacaktır.(Program derneğimiz tarafından hazırlanmıştır.)

Bu duruma sebep olan tüm kurum ve kuruluşları şiddetle kınıyoruz. Meslektaşlarımızı asla yarı yolda bırakmayacağız!

ECZANE TEKNİSYENLERİ VE TEKNİKERLERİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞİM DERNEĞİ

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir