Değerli eczacılarımız ve meslektaşlarımız;

Geçtiğimiz günlerde bazı medya kanallarında gündeme gelen “Eczamatik (ilaçmatik) projesi”  başlıklı haberi hayretle okuduk.

Bilindiği üzere ülkemizde kontrolsüz ilaç kullanımı konusunda hala istenilen noktaya ulaşılamamışken bir de bu denli adına proje denilen çalışmalar ortaya çıkmaktadır.

İlaç kullanımı sadece doktor kontrolünde ve eczacı gözetiminde gerçekleşmesi gerekliliği hem ulusal hem de uluslararası arenada her fırsatta dile getirilmektedir. Kaldı ki halkımızın ilaca ulaşabilmesi adına her ilde her ilçede her bölgede nöbetçi eczanelerimiz 7/24 hizmet vermektedir. Gerek sosyal medya kanallarından gerek ise eczacı odalarımızın resmi internet sitesinden nöbetçi eczanelerimizin listesi asılmaktadır. Ayrıca her eczanemizin camlarında o gün nöbetçi olan eczanelerin krokisi ayrıntılı olarak gösterilmektedir. Her noktada bulunan sağlık merkezlerinin acil servislerinde nöbbetçi eczane panosu yer almaktadır.

Kurumumuz ve eczacılık örgütlerimiz tarafından yıllardır yapılan eğitimler ve arge çalışmalarında önceliğimizin halk sağlığı olduğunu hiçbir zaman unutmadık. Halkımıza en doğru, en bilgilendirici yöntemleri araştırmaya devam etmekteyiz. İstanbul’da özel bir üniversitesinin araştırılması gereken ve insanlığa kazandırılması gereken bir çok çalışmayı yapabileceği zamanda böyle bir girişimde bulunmasını hayretle karşılıyoruz.

Samsun Eczacı Odası başkanımız Onur Ferhat Karacan’ında ifade ettiği gibi (Halk sağlığı açısından büyük riskler doğurabilecek ve ilaç hizmet sunumunda halkın en yakın sağlık danışmanı olan eczacıyı devre dışı bırakacak bu tür girişimlerin kabul edilemez olduğunu ifade etmek isteriz. Unutulmamalıdır ki ilaç hizmeti eczacısız olmaz. Kamu yararını her şeyin üstünde tutan bir meslek örgütü olarak ilacı eczane dışına çıkarmak suretiyle halk sağlığını riske atacak ve ülke ekonomisine külfet getirecek, yasal dayanaktan yoksun eczacı ve hekimi devre dışı bırakacak bu tür proje ve adımlara karşı ilgili birimleri göreve davet ederken bu girişimlerin de karşısında olduğumuzu, sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla ilan ediyoruz.) bizde Mesleki Sivil Toplum kuruluşu olarak bu tip çalışmaların her zaman karşısında olduğumuzu ve de sürecin takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz.

ECZANE TEKNİSYENLERİ VE TEKNİKERLERİ,
SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞİM DERNEĞİ ADINA
BAŞKAN HABEŞ ANIK
bilgi@eczaneteknisyenleridernegi.org
0535 601 98 50