Eczane ve Eczacılık Kanunu’nda değişiklik yapan kanun teklifi, eczane açmak için yeni kriterler getirirken “yardımcı eczacılık” zorunlu olacak, alternatif tedavi ürünleri de eczanelerde satılabilecek.

Eski Türk Eczacıları Birliği Başkanı Mehmet Domaç ve arkadaşlarının imzasını taşıyan “Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunu’‘ ile Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun”da değişiklik yapan kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Teklif, eczacılığı yalnızca ticarethane açma ve mesul müdürlük olarak değil, ilacın üretiminden dağıtımına kadar tüm aşamalardan sorumlu olan “sağlık hizmet sunucusu’ olarak yeniden tanımlıyor.

YERLEŞTİRME PUANI

Eczane açılması için kriterler belirlenirken ilçelerin sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasına göre sınıflandırma yapılacak. Bu sınıflandırmaya göre, ilçelere “ilçe katsayısı” verilecek. Eczacılara, o ilçedeki mesleki faaliyetlerini sürdürdükleri yıl sayısı ile ilçe katsayısının çarpımı kadar hizmet puanı verilecek. Hizmet puanı hesaplanırken ilçe katsayısı, doktora yapmış olanlar için 1,25 kat olarak uygulanacak.

Eczacılara, meslekte geçirilen toplam yıl sayısı ile eczacının hizmet puanı çarpımı sonucu tespit edilen yerleştirme puanı verilecek.

YARDIMCI ECZACILIK ZORUNLU

Serbest eczanelerde reçete sayısı, ciro gibi kriterlere göre belirlenen sayıda ikinci eczacı çalıştırılması zorunlu olacak. Serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak isteyen bir eczacı, en az bir yıl süreyle hizmet sözleşmesine bağlı olarak mesul müdür eczacı ile birlikte serbest eczanelerde“yardımcı eczacı” olarak çalışmak zorunda olacak.

Hastane eczanelerinde veya ikinci eczacı olarak serbest eczanelerde en az bir yıl süreyle çalışanlar, yardımcı eczacı olarak çalışma şartını yerine getirmiş sayılacak. Yardımcı eczacıların il sağlık müdürlüğü, bölge eczacı odaları denetimlerinde, üç kez eczanede görevi başında mazeretsiz olarak bulunmadığı takdirde çalışma süresi kabul edilmeyecek.

Yardımcı eczacılara asgari ücretin bir buçuk katından, ikinci eczacılarda asgari ücretin 3 katından aşağı olmamak üzere taraflarca belirlenecek ücret ödenecek.
“Muvazaalı olarak eczane açmaktan” dolayı ruhsatnamesi iptal edilenler, 5 yıl süreyle eczane açamayacaklar.

Eczanelerde, günlük reçetelerin kaydına mahsus Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış bir kayıt sistemi bulunacak. Bu kayıt sistemi elektronik de olabilecek.

GELENEKSEL TIBBİ ÜRÜNLER DE SATILABİLECEK

Eczanelerde, Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsat almış ilaçlar, geleneksel tıbbi ürünler, Sağlık Bakanlığı’nın iznine tabi homeopatik (alternatif tedavi yöntemi) tıbbi ürünler ve enteral (alternatif beslenme yöntemi) beslenme ürünleri dahil, özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar, özel tıbbi amaçlı bebek mamaları satılabilecek.

İlgili Bakanlıktan ruhsat veya fiyat alınarak üretilen veya ithal edilen gıda takviyeleri ziraat ve veterinerlikte kullanılan ilaçlar, eczacılık veya ziraatta kullanılan kimyevi maddeler ve diğer sağlık ürünleri, kozmetik ürünler, tıbbi malzemeler, çocuk mamaları ile erişkinlerin metabolizma bozukluklarında kullanılan tüm destekleyici ürünler ve Türk Eczacıları Birliği tarafından çıkarılan bilimsel yayınlar da eczanelerde satılabilecek.

Birden fazla sayıda eczane bulunan yerlerde eczacının talebiyle 2 yılı geçmemek üzere eczane kapalı tutulabilecek.

BASINDAN DERLENMİŞTİR

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir