Değerli meslektaşlarımız ve eczacılarımız;

Derneğimiz tarafından 81 il sağlık müdürlüklerine ve 54 bölge eczacı odalarına arefe günleri konusunda başvurular yapılmış ve il sağlık müdürlükleri tarafından olumlu karşılanmıştır. Fakat eczacı odalarına hem derneğimiz hem de il sağlık müdürlükleri tarafından yazılar gönderilmesine karşın gerekli hassasiyet hem eczacılarımız için hem de meslektaşlarımız için gösterilmemiştir. Ramazan Bayramı arefe günü ile birlikte üç buçuk gün tatil edilmesine karşın bazı eczacı odaları tarafından dikkate değer dahi bulunmamıştır.

Derneğimiz tarafından eczacı odaları ile bu yaptıkları tanımı olmayan ilgisizliklerini bir şekilde telafi edene kadar ilişkilerin, planlanmış olan toplantıların, resmi görüşmelerin ve yazışmaların askıya alınması, bunların bir müddet tehir edilmesi kararlaştırılmıştır.  Hali hazırda derneğimizde evrakı bulunan 10 eczacı odası ile mesleki yazışmaların askıya alındığını kamuoyuna duyururuz.

Önümüzdeki süreçte meslektaşlarımız açısından yapılacak çalışmalarda Mesleki Sivil Toplum Kuruluşu olarak, meslektaşlarımıza uygulanan baskılar, maaş sorunları, aldığı maaş üzerinden değil hep asgari ücret üzerinden gösterilen sigorta primleri, iş ve meslek kodları konusunda hatalı işlemler dahil olmak üzere ilgili çalışmalar eczacı odalarından bilgi alınmadan direk olarak ilgili bakanlıklarla ve yöneticiler ile yapılacaktır.

Eczane hizmetleri alanı Sağlık Çalışanları statüsüne haiz bir alan olmakla birlikte eczacılık mesleğinin en önemli kanadı ve halkın en yakın sağlık danışmanı görevini üstlenmiştir.

Gereğini bilgilerinize sunarız.

 

ECZANE TEKNİSYENLERİ VE TEKNİKERLERİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞİM DERNEĞİ